Fish Banks

Tijdsduur

 • Introductie – 30-60 minuten
 • Community Creation – 1 uur
 • Simulatie – 2 uur
 • Nabespreking – 1-2 uur
 • Beoordeling – varieert
Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

FishBanks is een online simulatie voor meerdere gebruikers waarin leerlingen leren over “the tragedy of the commons”. De Tragedy onstaat in een situatie waarin het streven naar maximale opbrengst van individuen niet tot collectieve welvaart leidt zoals door het zelfregulerend effect van de markt verwacht zou kunnen worden. De opbrengst gaat daarbij naar het individu, terwijl de kosten als externaliteit gedragen worden door het collectief. Doordat ieder individu het eigenbelang voor laat gaan boven een (klein) negatief effect voor het algemeen belang kan dit leiden tot overexploitatie en onderbenutting.

De leerlingen ervaren zelf de problemen die ontstaan bij het beheren van een dergelijke openbare hernieuwbare bron, ze zien hoe korte termijn doelen het succes op lange termijn kunnen verstoren. Elk leerlingteam neemt beslissingen met als doel hun vissersbedrijf succesvol te runnen. De ervaring leert dat de tendens is dat teams automatisch gaan overbevissen, en hierbij de lange termijnproblemen  over het hoofd zien. Ze realiseren zich niet dat de visserij in problemen komt tot het te laat is om de steeds verminderende vispopulatie te redden en hun bedrijven uit het faillissement te houden.

Leerlingen

 • Gegevens interpreteren op lijndiagrammen en in tabellen.
 • Onderkennen hoe beslissingen van invloed zijn op individuele teams en het grotere systeem als geheel.
 • Beleid ontwerpen en verdedigen om het negatieve gevolgen van menselijk gedrag op het ecosysteem te minimaliseren.
 • Per 2 tot 4 leerlingen een computer of tablet met internet verbinding.
 • Klaslokaal met Beamer of smartboard
 • Overige materialen bij de prijs inbegrepen

€ 75, — incl. BTW / uur 

(excl. reiskosten)

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 90% 90%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 20% 20%
 • Hart – Attitude – Gedrag 80% 80%
 • Samenleven – Community 95% 95%
Play Video