Retrofitting van een bestaande ruimte

Binnen een appartement, huis of gebouw zijn er vele mogelijkheden om het verbruik van fossiele brandstoffen te verlagen door middel van groene retrofits. Hier zijn twee voorbeelden:

Isolatie: In koude klimaten is isolatie van woningen een van de belangrijkste mogelijkheden om geld en CO2 te besparen. Alle ruimtes moeten een minimale isolatie van 270 mm hebben. Als ze geen goede isolatie hebben, gaat tot een derde van de warmte verloren aan het verwarmen van de lucht buiten het huis.

Heetwatertanks: krijgen een warme jas. Ook de warmwaterleidingen moeten in elk klimaat geïsoleerd worden om energie te besparen.

Het vinden van oplossingen voor het aanpassen van slecht ontworpen of oude gebouwen, inclusief stedelijke en sub stedelijke constructies, en het ontwikkelen van plannen voor het herstel en gedeeltelijk of volledig opnieuw bewonen van verlaten bestaande nederzettingen.

Ecologisch opknappen en herstellen van oude gebouwen en kleine nederzettingen, stedelijk of landelijk, terwijl ze leren om objectief de problemen te doorgronden die inherent zijn aan moderne bouw- en constructietechnieken. En om zich bewust te worden van de noodzaak om te kiezen voor bepaalde bouwmaterialen en architecturale stijlen die het best geschikt zijn voor een specifieke bioregio.

Flip-over. Afhankelijk van het gekozen retrofit-project, bereidt u van tevoren materialen voor of laat u de deelnemers bepalen waar en wanneer ze deze nodig hebben. Zorg er wel voor dat er een budget beschikbaar is.

  1. Verdeel de groep in teams van 4 – 5 personen.
  2. Geef de deelnemers allemaal hetzelfde project om een retrofit strategie te ontwerpen en laat ze deelnemen aan een selectieproces, of als er meerdere kleine projecten op de site zijn die zich lenen voor aanpassing , vraag hen om een design te maken voor een nieuw gebruik van deze bestaande ruimtes. Houd rekening met koolstofprofiel en voetafdruk, energie, vervoer, verwarming, koeling, isolatie, water, afvalverwerking en voedsel. Zie pagina 79-80 in V5 Curriculum voor een lijst met aandachtspunten bij het bouwen of aanpassen van gebouwen.

Jongeren: Vraag jongeren wat ze hebben waargenomen. Hoe ze zich voelden tijdens deze oefening. Wat hebben ze ontdekt over de technische, esthetische en praktische aspecten van retrofitting? Wat kunnen ze er mee doen in hun omgeving? Waarvoor kunnen we deze technieken wereldwijd gebruiken? Wat was het meest belangrijke in de activiteit van vandaag? Waar zien ze geen verbindingen?

Facilitators: Wat heeft u opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de instructie? Zijn er nog risico’s of onvoorziene resultaten ontstaan? Wat zou u de volgende keer anders doen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd - Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video