2.3.1 Verantwoordelijk (voor) leven

Geld verwarren met waarde voedt een economisch model dat in staat is om ware rijkdom, zoals vervulling en welzijn, te vernietigen. De consensus rond deregulering, privatisering en de ontmanteling van burgerlijk politiek toezicht wordt nu tegengegaan door een parallelle trend die erkent dat rijkdom ook te vinden is in de gemeenschap, en in gelijkheid en burgerzin in plaats van groeiende consumptie. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een bewuste waarde om onze acties als consumenten en producenten in het economische systeem te sturen.

Begrijpen wat wordt verstaan onder sociale verantwoordelijkheid binnen onze levensstijl en werkomgeving..

Het kunnen herkennen van verantwoorde consumptie en werkethiek.

flipover,  A3 Papier, potloden, stiften, krijt

 1. Bespreek de volgende stelling met de hele groep: “Consumenten die sneller en goedkoper voedsel wensen, hebben de manier waarop kippen worden gefokt, veranderd.
  Kunnen jullie vergelijkbare situaties bedenken waarin consumenten bepaalde producten of ervaringen wilden, en de industrie reageerde om aan de vraag te voldoen? “
  (We willen bijvoorbeeld goedkope kleding hebben, dus bedrijven huren lage lonen in andere landen om ze te maken; mensen raakten steeds meer bezorgd over luchtvervuiling door voertuigen, bedrijven creëerden hybride auto’s.)
 2. Als dieren bepaalde rechten zouden hebben, denk je dan dat die rechten ook van toepassing zijn op dieren die we fokken als voedsel, zoals kippen of varkens? Zijn er rechten die deze boerderijdieren zouden moeten hebben? Zo ja, wat zijn ze? Zijn er rechten die alle dieren zouden moeten hebben?
 3. Hieronder zie je een aantal verschillende personen die betrokken zijn bij het fokken van kippen voor voedsel. Trek lijnen tussen de individuen die direct verbonden zijn.
 4. Zet een Y naast het individu dat het meest wordt gewaardeerd in onze samenleving en een x naast degene die het minst wordt gewaardeerd. Welk individu denk je dat de meeste rechten heeft? (Plaats een 1 naast dat individu.) Welke is het minst? (Zet een 5 naast dat individu.) Hoe zou je de andere personen rangschikken?
 5. Neem een A3 vel papier en laat hierop in een artistieke schets de leefomgeving en de rechten die de kip in jouw ogen verdient zien.

KIPPENFOKKER

KIPPENFOKKERIJ MEDEWERKER

KIPPENCONSUMENT

DIRECTEUR VAN HET PLUIMVEE BEDRIJF

KIP

 

Vraag aan elke jongere zijn/haar tekening verder toe te lichten. Laat ze de onderdelen van de leefomgeving en de rechten die ze in hun tekening hebben laten zien benoemen. Verzamel op de flap-over al deze voorzieningen voor een fijn kippenleven.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video