Spiritueel activisme

Hoewel we vaak ontkennende negatieve beelden en verhalen voorgeschoteld krijgen zetten mensen over de hele wereld zich in voor een gezond ecosysteem en gezonde gemeenschappen. Deze voorvechters ontlenen vaak hun kracht aan hun eigen spiritualiteit.
Het horen over en vieren van elkaars successen, het delen van moeizaam verkregen wijsheid en het vinden van de “best practices” kunnen ons in ons eigen spirituele activisme vooruit helpen.

Deze nieuwe manier van politiek actief zijn benadrukt spiritualiteit en zorgt voor rechtvaardige, duurzame gemeenschappen, geeft het vermogen om problemen creatief op te lossen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en de de aarde te eren door innovatieve oplossingsgerichte actie te ondernemen.

Deelnemers leren het spiritueel activisme binnen hun eigen gemeenschap en gemeenschappen over de hele wereld kennen en leren daarmee verschil maken binnen de milieu- en sociale rechtvaardigheid.

De termen “spiritueel activisme” en de “oplossingsgerichte politiek” begrijpen als concepten die een krachtige combinatie van politiek van hoop, prestatie, optimisme en spirituele oefening bieden.

flip-over, markers, kranten.

Deel A

 1. Splits de groep in kleinere groepen van 3 tot 6 leerlingen en geef elke groep een krant.
 2. Geef elke groep 15 minuten om zoveel mogelijk artikelen te vinden die oplossingsgericht zijn (hoopvol, optimistisch of visionair) en een proactieve oplossing bieden voor een probleem.
 3. Laat elke groep de essentie van hun favoriete artikel delen, en leg uit hoe hier in het spirituele activisme aanwezig was.

Deel B

 1. Deel de groep op in leerlingen die lokale, die nationale en die internationale oplossingen onderzoeken.
 2. Elke leerling bereidt een presentatie van 2 tot 5 minuten voor over een persoon, organisatie, technologie, een beleid of project dat zorgt voor gezondheid en duurzaamheid voor zowel het milieu als voor de mens.
 3. Bespreek de spirituele componenten van elke presentatie.
 4. Vraag de deelnemers van elke groep om een definitie van ‘spiritueel activisme’ en ‘oplossingsgerichte politiek’ te bedenken en deze met de hele groep te delen.

Deel C

 1. Laat de leerlingen brainstormen over problemen die ze in hun gemeenschap of dorp tegenkomen.
 2. Kies hieruit een probleem dat prioriteit heeft en vertel elk team dat zij belast zijn met het bedenken van een oplossing voor het gekozen probleem.
 3. Stel een jury aan die de beste oplossing kiest op basis van de mate van spiritualiteit.
 4. Ontwerp een implementatiestrategie voor de geselecteerde oplossing.
 5. U kunt de leerlingen brieven laten schrijven naar de redactie van de verschillende kranten om hen te bedanken en hen aan te moedigen meer nieuws te publiceren over spiritueel activisme en oplossingsgerichte politiek.

 

Nabespreking van deze activiteit kan het best met de hele groep worden gedaan zodat iedereen de voorbeelden van spirituele activisme en oplossingsgerichte politiek kan laten zien. Stel vragen als: Welke presentaties vielen het meest op? Welke vond je het leukst, en waarom? Had je al eerder iets gehoord? Waar? Was het moeilijk of makkelijk om spiritueel gedreven activistische ideeën te vinden? Denk je dat dit belangrijk is? Waarom? Hoe uniek is deze invalshoek.

Jongeren: Was het makkelijk of moeilijk om oplossingsgericht nieuws te vinden? Wat ontdekten ze over de spirituele drive achter deze oplossingen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video