Gemaakt voor het leven

Verhalenmenu

Gemaakt voor het leven

Mijn oma werd geboren in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ze leefde tot het najaar van 2020, maar ruim voor haar overlijden (op 94-jarige leeftijd) was ze al niet meer thuis in deze wereld. Addy had geen telefoon of computer. Ze las de krant, maar wat erin stond zei haar niet veel meer. Niet alleen omdat ze geestelijk aftakelde, maar vooral vanwege de onvoorstelbare veranderingen die hebben plaatsgevonden in de tijdspanne van haar leven.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde de regering een campagne om mensen aan te moedigen hun eigen voedsel te verbouwen. Hiervoor werden zelfs bloemperken en parken beschikbaar gesteld! Waarom was hier zoveel aandacht voor, denk je? Hoe beïnvloedt een crisis de maatschappij op lokaal niveau?

Waarom is de verteller van het verhaal kritisch op het 21e-eeuwse idee van welvaart?
Leg uit waarom de benamingen ‘welvaart’ en ‘vooruitgang’ in ecologisch opzicht onjuist zijn. Bedenk een nieuwe definitie waarbij ook de ecologische dimensie wordt meegenomen.

Met steeds MEER kennis en technologie zijn we producten gaan maken die steeds KORTER mee gaan. Waarom zijn onze spullen niet slimmer, steviger en efficiënter? Leg met behulp van bronnen op het internet uit hoe ‘geplande veroudering’ hierin een grote rol speelt.

In onze tijd van consumeren en weggooien is de productie-economie niet langer functioneel. Wat moet er gebeuren om de economie weer functioneel te maken? Welke rol vind je dat producten en consumenten hierin hebben?

Addy leefde tussen de jaren twintig van de 20e en de 21e eeuw. Haar kinderen en kleinkinderen groeiden op in een heel andere wereld dan zijzelf. Hoe is dat voor jou? Wat was er anders in de tijd dat jouw ouders opgroeiden? En hun ouders?

Vroeger werden gebruikte en versleten kleding, schoenen en spullen weer opgelapt. Heb je wel eens geprobeerd om iets te repareren?
Misschien heb je wel eens van Repair Cafés gehoord: Wat zijn dat voor plekken? Is er een Repair Café bij jou in de buurt? Wat zou je daar willen laten (of leren!) repareren?

Play Video