Tegel eruit, plantje erin

Verhalenmenu

Tegel eruit, plantje erin

Floris en Quin zijn enthousiast over het project Rainproof waar hun klas aan mee doet. En nu lopen ze met flyers rond om hun dorpsgenoten te overtuigen de stoeptegels langs de gevel eruit te halen en een mooie geveltuin aan te leggen! Ze gaan er voor om de eerste plek te veroveren in de NK tegelwippen 2022 competitie! Hun motto: “Tegel eruit, plantje erin!”

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Zoek via de website climatescan op waar plekken met hittestress en plekken met wateroverlast te vinden zijn in jouw buurt. Onderzoek net als Floris en Quinn hoe bewoners uit jouw buurt deze plekken ervaren. Wat valt je op?

Kun je uitleggen waarom een groene omgeving, waar beplanting direct in de grond staat, meer verkoeling geeft dan bestrating?

Kun je voorbeelden vinden hoe je via bomen, planten en struiken op een bijzondere manier extra schaduw kunt genereren? Denk bijvoorbeeld aan een druif in de zomer, die voor de grote glazen wand van een aardehuis wordt geplant, en zo schaduw in de zomermaanden geeft en licht in de winter.

Een lage grondwaterstand is voor de boeren gunstig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met zware machines op het land, zonder weg te zakken, doordat de grond droger is. De lage grondwaterstand heeft echter impact op de natuur. Kun je de economische belangen voor een hoge grondwaterstand en die van een lage grondwaterstand onderzoeken en kort samenvatten?

Als jij gemeenteambtenaar zou zijn, wat zou je de gemeente Amstelveen dan aanraden wat betreft de grondwaterstand? En waarom?

Het is niet voor het eerst dat we met overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte te maken krijgen. Door de eeuwen heen zijn interventies gedaan; soms succesvol en soms niet. Onderzoek hoe jouw gemeente in het (verre) verleden om is gegaan met overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte. Ga daarvoor naar de historische werkkring in jouw gemeente, of bestudeer historische kaarten. Handige website is:  www.klimaateffectatlas.nl en www.topotijdreis.nl. Wat zou je daarvan kunnen leren?

Bekijk op de website van rainproof welke acties je zelf kunt doen om je eigen woning rainproof en klimaatbestendiger te maken. Welke tips spreken je aan? Ga je deze dan ook uitvoeren of bespreekbaar maken bij jou thuis?

Play Video