Van rijke bodem naar arme grond

Verhalenmenu

Van rijke bodem naar arme grond

Op een derde van alle akkers in de wereld gaat er meer van de teeltlaag verloren, dan er vruchtbare grond wordt gevormd. Experts waarschuwen dat deze erosie aan de fundamenten van ons bestaan knaagt. Volgens een studie van de VN-Universiteit kunnen oprukkende woestijnen de komende tien jaar wel vijftig miljoen mensen in Afrika en Centraal-Azië op de vlucht drijven. Omdat ze willen begrijpen hoe woestijnvorming ontstaat en wat je ertegen kunt doen, onderzoeken Raine en Toomas het stuifzand in de omgeving van hun school.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Via Topotijdreis kun je de geschiedenis van de omgeving in beeld brengen. Hoe zag de wereld er 100 jaar geleden uit? Wat valt je op? Zie je ergens erosie?

Waarom denk je dat de VN Universiteit in hun studie de conclusie hebben getrokken dat door oprukkende woestijnen 50 miljoen mensen in de toekomst op de vlucht kunnen slaan?

Hoe kunnen woestijnen ontstaan door erosie?

Zuid-Niger was in de jaren ‘70 en ‘80 een uitgemergeld land, geteisterd door langdurige droogtes, misoogsten en hongersnoden. De Sahara rukte op en mensen konden alleen nog met westerse voedselhulp overleven. Ditzelfde gebied is hu door lokale boeren veranderd in een groen, vruchtbaar parklandschap. Kun je ontdekken hoe de boeren dit hebben gedaan? Welke boom is daar belangrijk in geweest?

Waarom verarmd de natuur door overbemesting, verzuring, verzilting en verdroging? Wat doet de overheid aan deze situatie?

Welke consequenties hebben de overheidsmaatregelen in relatie met verzuring, verdroging, verzilting en vermesting voor de boeren? En welke bedrijven moeten ook rekening houden met deze maatregelen? Denk bijvoorbeeld aan stikstofbeleid voor het vliegverkeer.

Hoe zou een gesloten kringloopsysteem voor boeren eruit kunnen zien? Maak hier een poster van.

Wanneer noem je een landschap levend, en in balans? En wanneer niet (meer), zoals bij braakliggende grond of ongedefinieerde grond? Ongedefinieerde grond is bijvoorbeeld potgrond; er is sprake van grond, maar er zit geen leven, zoals wormen, schimmels en planten, meer in. Er zijn zeven aspecten die je in samenhang met elkaar kunt gebruiken om de kwaliteit van een landschap in te schatten:

  • landschappelijke inbedding
  • geschiedenis
  • waterhuishouding
  • kwaliteit van de bodem
  • heterogeniteit
  • biodiversiteit van flora en fauna (wat hoort hier?)
  • referentiekader (hoe ziet een landschap met dezelfde aspecten er ergens anders uit?).

Breng voor het gebied in de buurt van je school deze zeven aspecten in beeld. Hoe levend en in balans is de bodem volgens jou? Als je een cijfer voor de kwaliteit van de bodem zou geven, welk cijfer geef je het dan? Wat is je oordeel over de kwaliteit van het landschap?

Om ontbossing tegen te gaan, zetten organisaties zich in om zoveel mogelijk bomen te planten. Welke organisaties in jouw directe omgeving zijn hiermee bezig? Kijk of je een keer mee kunt helpen met bomen planten en maak hier een leuk verslag van voor bijvoorbeeld de schoolkrant. Welke boomsoorten planten ze? Waarom deze en geen andere?

Play Video