Tiny forests

Verhalenmenu

Tiny forests

Yara en Linde zitten in de vijfde van het atheneum en weten desgevraagd echt wel waar bossen allemaal goed voor zijn. Linde: “Ze vergroten de biodiversiteit, kunnen bij piekbuien water bergen en zijn goed voor de gezondheid, onder andere omdat ze de luchtkwaliteit verbeteren en hittestress verminderen.”
“Maar ja”, zucht Yara, ”wij wonen middenin een grote stad en het bos is best ver weg.” Gelukkig heeft het IVN, het initiatief genomen tot de aanleg van Tiny Forests, die bij kunnen dragen aan een beter contact tussen stadsbewoners en natuur.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Voor je begint met een Tiny Forest moet je eerst een plek en sponsors vinden die het Tiny Forest willen financieren. Als de gemeente enthousiast is, kan die waarschijnlijk helpen bij het maken van een ontwerp en een beheer- en beplantingsplan. Welke andere medestanders (mensen, bedrijven en groepen) zouden kunnen helpen om een Tiny Forest te realiseren? Het IVN kan daar bijvoorbeeld bij helpen.

Wat is volgens jou beter: het aanleggen van tien kleine bossen of één grote? En waarom denk je dat?

Het doorlopen van het stappenplan en de realisatie van een Tiny Forest kost volgens het IVN zo’n € 22.000. De aanleg is daarmee duurder dan een ‘gewoon’ stukje openbaar groen, maar een Tiny Forest levert op lange termijn ook wat op. Waar denk je dan aan?

Zou een Tiny Forest in Japan of Pakistan er anders uitzien dan bij ons? Zo ja, waarom is dat zo?

Ga op zoek waar, liefst in de buurt van jouw school, een Tiny Forest kan komen en bespreek de mogelijkheden met zoveel mogelijk mensen, zoals je mede-leerlingen, leraren, ouders en bedrijven. Maak hier een verslag van.

Play Video