Plat Proatn

Verhalenmenu

Plat Proatn

Femke en Jannao klussen aan de caravan, die hun docent Daan in het technieklokaal heeft gezet. Iedereen die klaar is met zijn theorieopdrachten, mag aan de caravan klussen. De bedoeling is dat de caravan omgebouwd wordt tot een foodcar, die ingezet kan gaan worden tijdens festivals en schoolevents. “Goat goed?”, vraagt Daan. Femke en Jannao kijken op. “Best” zeggen Femke en Jannao tegelijkertijd.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Naast communicatiemiddel, heeft taal nog een andere functie: het uitdragen van je identiteit. Door het dialect van jouw streek te spreken, laat je aan de buitenwereld zien waar je vandaan komt, waar je roots liggen. Artiesten kiezen er steeds vaker voor om in hun eigen moedertaal te zingen, omdat die emotioneel dichter bij hun hart ligt. Op de website ‘Taalhelden’ word je uitgedaagd om een lied wat je mooi vindt in het Nederlands of in een dialect te vertalen. Doe mee! En vertaal een lied waar jij helemaal warm voor loopt!

Iedere streek heeft z’n eigen streektaal. Welke streektaal werd er van oudsher gesproken in de regio waar je bent geboren? Wordt deze nog steeds gebruikt? Zo ja, hoe? Zo nee, waardoor is die volgens jou verdwenen? Bronnen:

http://www.detaalvanoverijssel.nl/  

https://www.dialectloket.be/beeld/taalkaarten/

https://www.meertens.knaw.nl/kaartenbank/

“Meer dan de helft van de wereldbevolking is meertalig en in Nederland wonen meer dan 2,5 miljoen mensen die naast het Nederlands met een andere taal zijn opgegroeid. In de landelijke leerplandocumenten voor het curriculum Nederlands is meertaligheid echter niet expliciet benoemd en uitgewerkt. Het taalcurriculum lijkt zich daarmee vooral te richten op leerlingen met het Nederlands als moedertaal. Eentalig georiënteerd onderwijs sluit niet goed aan op de talenrijkdom in de klas en belemmert zowel het welbevinden van meertalige leerlingen, als hun schoolprestaties. Bron:”http://downloads.slo.nl/Repository/meertaligheid-in-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf.)

Scholen kunnen ervoor kiezen om eenlanguage friendly school” te worden. Beschrijf de voor- en nadelen van zo’n school. Schrijf een advies voor jouw school.

De Nederlandse taal is al eeuwen in ontwikkeling. De oudste bekende woorden en tekstjes uit de Lage Landen dateren al uit de zesde eeuw. Het Nederlands was in die tijd vooral een spreektaal. De oudste bekende tekst is een liefdesliedje, vermoedelijk rond 1075 geschreven door een monnik: “Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu. Wat unbidan we nu?”

Maak naar aanleiding van de video een eigen liefdesliedje in je eigen (streek)taal.

Zoek naar de achtergrond en betekenis van jouw voor- en achternaam. Wat betekent het voor jou om meer te weten over je eigen naam?

Play Video