Het verdronken dorp Beulake

Het verdronken dorp Beulake

Het is oudjaar en het is al vroeg donker. Moeder is, zoals ieder jaar, al de hele middag bezig om oliebollen en kniepertjes te maken. De zoete wafelgeur hangt overal in huis. Ik hang met mijn vriend Hendrik op de bank. Buiten is het guur weer. Dan horen we allemaal de wind gierend over het huis heen razen. Moeder kijkt op: “Het spookt weer op de Beulaker.”

Lees meer

Onderzoeksvragen

Vroeger werden vaak streekverhalen verteld. Het was de manier om kennis van de streek door te geven. Zo werd in het dorp Dwarsgracht bijvoorbeeld gewaarschuwd voor de ‘biestere kerel’ in het water, om kleine kinderen te waarschuwen niet te dicht bij het water te komen, want anders zou die je grijpen! Ga eens op zoek naar lokale verhalen uit de streek waar je geboren bent of waar je woont. Kies daar een van uit en verbeeldt dit verhaal op creatieve wijze, door bijvoorbeeld een toneelstukje, een stripverhaal, etc.

In de vijftiende eeuw nam de vraag naar turf als brandstof enorm toe. In de streek rond Beulake, staken turfstekers af in blokken en legden deze te drogen op een strook land, de legakker. Op de plek van het afgegraven veen bleef een gat achter dat zich vulde met water, een petgat. De legakkers werden door het graven steeds smaller en door de stroming van het water langs de oevers, verdwenen ze helemaal. Zo werden de petgaten steeds groter en uiteindelijk ontstonden er zo meren. Kun je nog meer voorbeelden vinden waar op deze wijze meren zijn ontstaan? Wat doet men nu om op ecologische wijze oevers te beschermen? Laat in een collage de verschillen zien tussen het beheer van oevers vroeger en nu. Verwerk daarin ook een plattegrond van een meer wat is ontstaan door veengravers.

Schrijf een verhaal met behulp van de techniek van ‘hero’s journey’ (voor uitleg, zie de bijgevoegde bronlink) over een gezin in Beulake in de vijftiende eeuw. Verwerk hierin vooral de motieven waarom de veengravers bleven doorgraven, ondanks dat de legakkers smaller en smaller werden. Beschrijf hoe dit uiteindelijk heeft geleid tot hun ondergang, nadat de zeedijk door een storm doorbrak.

Bron: https://heroism.fandom.com/wiki/Hero%27s_Journey

Moe bakt kniepertjes op oudjaarsdag. Zoek op wat dat zijn en hoe je ze bakt. Vertel aan klasgenoten welke gerechten bij jullie thuis tijdens speciale gelegenheden worden gemaakt. Kies daarvan eentje uit en maak deze samen. Laat ook anderen hiervan proeven en vertel daarbij over de speciale betekenis van het gerecht.

Op welke wijze beïnvloedt de cultuur en de traditie waarin je bent opgegroeid jouw leven? Beschrijf of vertel daar iets over en geef een paar voorbeelden.

Navigatie:

Play Video