Veel van de leerlingopdrachten zijn ontleend aan de engelstalige Youth Guide van Gaia Education. Deze Youth Guide is via de website van Gaia Education te bestellen via deze link: https://gaiaeducation.org/product/gaia-youth-activities-guide/

De basis van het theoretisch kader is terug te vinden in de teacher guide welke besteld kan worden via: https://gaiaeducation.org/product/teachers-guide-design-sustainability/

Bent u op zoek naar een face to face training over de thema’s binnen het duurzaamheidskompas, dan heten wij u van harte welkom op de site van de Dutch EDE.

We zijn Gaia Education zeer erkentelijk voor hun inspirerende werk waarmee wij alle Nederlandse leerlingen toegang kunnen geven tot een duurzaamheidscurricullum passend bij de wereld van morgen.

Play Video