Thema: Juridisch & Financieel

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Juridische en financiële kwesties
  • Juridische ondernemingsstructuren kiezen
  • Soorten kapitaal en bronnen van financiën
  • Haalbaarheidsstudies en bedrijfsplannen voorbereiden
  • Economische rechtvaardigheid
  • Rechten van de aarde

Introductie

Deze module biedt inzicht in specifieke juridische en financiële mogelijkheden om een duurzaam en regeneratief project/onderneming te ontwerpen. Met behulp van een nieuw (of bestaand) leerling-ondernemingsprogramma wordt een tijdelijke onderneming opgezet, een team gecreëerd, een product of dienst ontworpen en de marketing- en verkoopactiviteiten opgestart. Uiteindelijk wordt de onderneming weer gestopt en wordt het project afgerond met een eindrapport of presentatie.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

4.5 Juridisch en financieel

 

4.5.1 Je kunt voor- en nadelen van rechtsvormen voor regeneratieve projecten benoemen

4.5.2 Je kunt organisaties die regeneratieve projecten ondersteunen benoemen

4.5.3 Je kunt het begrip van gewoonterecht en ecocide recht uitleggen

4.5.4 Je kunt visualiseren hoe gewoonterecht en ecocide zich verhouden tot inheemse tradities

4.5.5 Je kunt een groepsopdracht voor het opzetten van een onderneming (hetzij een studentenondernemingprogramma, hetzij een groepsproces) voltooien

Relevantie

Waarom?

Veel sociale ondernemingen en eco-initiatieven worden uitgedaagd door een gebrek aan inzicht in juridische en financiële kwesties en hoe deze kunnen worden toegepast in overeenstemming met waardegerichte ondernemingen.

Hoe?

Teambuilding:  opzetten van een leerlingenonderneming, basiskennis marketing.

Wat?

Overweeg gewoonterecht en ecocide met betrekking tot regeneratieve projecten

SDG’s

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Play Video