Thema: Lokale Economie & Sociale Innovatie

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Sociale onderneming
  • Dorpsbedrijven
  • Relokalisatie
  • De solidariteitseconomie
  • Burgerparticipatie

Introductie

Leerlingen verdiepen zich in bedrijven die zich bezighouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en daarmee voor sociale innovatie zorgen, beter voor het milieu zijn en een positieve verandering in gemeenschappen in gang zetten. In theorie en praktijk wordt er gewerkt rond de begrippen circulaire economie, cradle to cradle-ontwerp, platformeconomie en deeleconomie.

Leerdoelen

 

Hoofd 

Hart 

Handen 

4.4 Lokale economie en sociale innovatie

 

4.4.1 Je kunt beginselen en voorbeelden van sociale innovatie beschrijven

4.4.2 Je kunt cycli van circulaire economie uitleggen

4.4.3 Je kunt voorbeelden van op waarde gebaseerde ondernemingen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau opnoemen en beschrijven

4.4.4 Je kunt een bedrijfsmodel voor op waarde gebaseerde onderneming beschrijven

4.4.5 Je kunt de beginselen van een blauwe economie uitleggen

4.4.6 Je kent het concept en de oorsprong van sharing economy

4.4.7 Je kent namen van organisaties en netwerken die regeneratieve projecten en op waarde gebaseerde ondernemingen ondersteunen

4.4.8 Je kunt attitudes, waarden & vaardigheden van value based entrepreneur herkennen

4.4.9 Je kunt meevoelen en uitdrukking geven aan de veranderingen die op waarde gebaseerde ondernemingen en de sharing economy brengen in levensstijlen en begrip van de economie

4.4.10 Je creëert in co creatie met anderen een plan voor een bedrijf met een bedrijfsmodel voor op waarde gebaseerde onderneming

4,4.11 Je verwerkt in het groepswerk een economische visie op een duurzame lokale economie

4.4.12 Je kunt voorbeelden presenteren van circulaire economie in de levenscyclus van een specifiek product

4.4.13 Je ontwerpt producten volgens Cradle to Cradle-principes

4.4.14 Je bezoekt een op waarde gebaseerde onderneming

4.4.15 Je voert een experiment uit om gedurende een bepaalde periode alleen lokaal voedsel te eten en brengt verslag uit aan de groep/klas

Relevantie

Waarom?

Ondernemerschap houdt gewoonlijk geen rekening met gemeenschaps- en maatschappelijke waarden.

Hoe?

Cadle to cradle leerlingprojecten.

Wat?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,  circulaire economie, enz. evalueren en bekritiseren.

SDG’s

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Play Video