Verantwoordelijk (voor) leven

 

Geld verwarren met waarde geeft een economisch model dat mogelijk ware rijkdom, zoals vervulling en welzijn vernietigt.

De wens tot minder regels, privatisering en minder controle van de overheid loopt in de wereld parallel aan het besef dat rijkdom ook te vinden is in de gemeenschap, in gelijkheid en burgerzin in plaats van in groeiende consumptie. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is mede een bewuste waarde  die onze acties als consumenten en producenten in het economische systeem vorm kunnen geven.

 

Begrijpen wat wordt verstaan onder sociale verantwoordelijkheid binnen onze levensstijl en werkomgeving.

Het kunnen herkennen van verantwoorde consumptie en werkethiek.
1 Bespreek de volgende stelling met de hele groep: “Consumenten die sneller en goedkoper voedsel wensen, hebben de manier waarop kippen worden gefokt, veranderd”.
Kunnen jullie vergelijkbare situaties bedenken waarin consumenten bepaalde producten of ervaringen wilden, waarop de industrie reageerde om aan de vraag te voldoen?” Voorbeelden: We willen goedkope kleding, dus bedrijven laten deze in lage lonen landen produceren. Omdat mensen steeds meer bezorgd raken over luchtvervuiling door voertuigen, creëerden bedrijven hybride auto’s.
2 Als dieren bepaalde rechten zouden hebben, denk je dan dat die rechten ook van toepassing zijn op dieren die we fokken voor voedsel, zoals kippen of varkens? Zijn er rechten die deze boerderijdieren zouden moeten hebben? Zo ja, wat zijn ze? Zijn er rechten die alle dieren zouden moeten hebben?
3 Hieronder zie je een aantal verschillende personen die betrokken zijn bij het fokken van kippen voor voedsel. Trek lijnen tussen de individuen die direct verbonden zijn.
4 Zet een A naast het individu dat het meest wordt gewaardeerd in onze samenleving en een E naast degene die het minst wordt gewaardeerd. Welk individu denk je dat de meeste rechten heeft? (Plaats een 1 naast dat individu.) Welke is het minst? (Zet een 5 naast dat individu.) Hoe zou je de andere personen rangschikken?
5 Neem een vel A3 papier en laat hierop in een mooie kunstzinnige schets de leefomgeving en de rechten die de kip in jouw ogen verdient zien.

 

 

flipover,  A3 Papier, potloden, stiften, krijt

Vraag aan elke leerling zijn/haar tekening verder toe te lichten. Laat ze de onderdelen van de leefomgeving en de rechten die ze in hun tekening hebben laten zien benoemen. Verzamel op de flip-over al deze voorzieningen voor een fijn kippenleven.

 

 

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
  • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
  • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video