Thema: Bewust Levensonderhoud

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Verbeteren hoge consumptieniveaus het menselijk welzijn?
  • Eerlijke aankopen
  • Gelukkig leven
  • Alternatieve indicatoren op nationaal en internationaal niveau
  • Waarden en ethiek in het economische leven
  • Investeringskeuzes

Introductie

Maak leerlingen bewuster van de spanning tussen de universeel aanwezige neiging om ons consumptieniveau voortdurend te willen laten stijgen versus het persoonlijke welzijn. Leerlingen verdiepen zich in alternatieve manieren om ons welzijn te meten, zoals de Happy Planet Index en het Bruto Nationaal Geluk en meer. Daarna gaan ze alternatieve levensstijlen, zoals de 4-daagse werkweek en zero-waste, off-grid en slow motion leven, onderzoeken en uitproberen.

 

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

4.3 Bewust levensonderhoud

 

4.3.1 Je kent de beweegredenen achter de verwachtingen inzake levensonderhoud

4.3.2 Je kunt alternatieve welzijnsmaatregelen die overal ter wereld worden gebruikt identificeren en toelichten

4.3.3 Je kunt een debat houden over nieuwe welzijnsmaatregelen op gemeenschaps-, regionaal en mondiaal niveau die geluk en duurzaamheid ondersteunen

4.3.4 Je kunt principes van “slow movement” uitleggen

4.3.5 Je kunt concepten van zero-waste en off-grid levensstijlen beschrijven

4.3.6 Je kunt de beginselen van participatieve budgettering uitleggen

4.3.7 Je kunt een wereld waarin samenwerking, vriendschap, vreugde en leven met de natuur de belangrijkste onderliggende waarden zijn visualiseren en beschrijven

4.3.8 Je hebt een persoonlijke visie op het evenwicht tussen privé- en beroepsleven ontwikkeld

4.3.9 Je neemt deel aan het groepsontwerpproces voor een collaboratief consumptieproject

4.3.10 Je hebt een lijst opgesteld van persoonlijke welzijnsmaatregelen voor het eigen leven

4.3.11 Je kunt samenwerkende consumptie en peer-to-peer netwerken in eigen regio identificeren

4.3.12 Je kunt een ecologische voetafdruk van je eigen dieet/dagmenu berekenen

4.3.13 Je voert gedurende een bepaalde periode een experiment uit met een afvalvrije levensstijl en brengt verslag uit aan de klas/groep

 

Relevantie

Waarom?

Levensonderhoud en consumptiegewoonten houden geen rekening met ethiek en welzijn.

Hoe?

Nadenken over consumptie en wat ons gelukkig maakt.

Wat?

Herzie Bruto nationaal geluk en andere alternatieve welzijnsmaatregelen.

SDG’s

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Vakken

Menswetenschappen

Play Video