Thema: Duurzame Wereldeconomie

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Hoe de wereldeconomie van vandaag werkt en waarom we deze moeten veranderen
  • Onderzoeken van de wereldeconomie en de gevolgen van globalisering
  • Verschuiving van de mondiale economie naar duurzaamheid
  • Voetafdruk analyse en ecologische gevolgen

Introductie

De huidige paradigma’s in ons economische model, dat gebaseerd is op een lineair productiemodel, inclusief al zijn tekortkomingen, zoals milieuproblemen en sociale uitsluiting, worden in deze module belicht. Door middel van praktische oefeningen rond het BBP, de ecologische voetafdruk, LCA (Life Cycle Analyses) en degradatietijd van materialen, krijgen leerlingen inzicht in bestaande situaties en inspiratie om hun focus te verleggen naar een duurzame toekomst.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

4.1 Duurzame economie

 

4.1.1 Je kunt redenen aangeven dat het economisch systeem is ontworpen door mensen en kan worden her ontworpen als we ervoor kiezen

4.1.2 Je kunt beschrijven in essentie de belangrijkste economische resultaten die het BBP meten en hoe het wordt berekend

4.1.3 Je kunt analyseren hoe “externaliteiten” en verborgen subsidies het milieu op niet-duurzame wijze belasten

4.1.4 Je kunt de lineaire denkwijze in het heersende economische systeem beschrijven

4.1.5 Je kunt de causale verbanden tussen rijkdom, armoede en welzijn in samenlevingen analyseren

4.1.6 Je kunt de mogelijkheden om de economie te verleggen in de richting van duurzaamheid bespreken

4.1.7 Je kunt de tegenstelling tussen economische doelstellingen en duurzaamheid voelen en verwoorden

4.1.8 Je kunt de noodzaak om de paradigma’s in de economie te herontwerpen aangeven

4.1.9 Je kunt een visie op een leven zonder fossiele brandstoffen visualiseren en delen

4.1.10 Je kunt een visie op de levensstijl van de komende zeven generaties visualiseren en delen

4.1.11 Je kunt het BBP in een oefening berekenen

4.1.12 Je kunt een persoonlijke eco-voetafdruk berekenen

4.1.13 Je kunt analyses van de levenscyclus van het gekozen product (LCA) maken

4.1.14 Je kunt de afbraaktijd van verschillende materialen die bij de productie worden gebruikt onderscheiden

Relevantie

Waarom?

Het huidige economische paradigma is onhoudbaar en draagt bij tot een convergerende crises.

Hoe?

Alternatieve economische modellen bekijken die rekening houden met sociale, ecologische, economische en culturele gevolgen

Wat?

Visualiseer duurzame en regeneratieve ideeën voor onze toekomstige wereldeconomie

SDG’s

SDG 1: Geen armoede

SDG 2: Geen honger

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Vakken

Wiskunde, scheikunde, natuurwetenschappen, geschiedenis

 

Play Video