Earthships

Veel mensen halen hun schou­ders op en zeggen “ach, wat kan ik er aan doen”. Andere mensen trekken hun bankpas en doneren een bedrag aan Greenpeace of het Wereld Natuur Fonds en hopen dat deze organisaties het tij kunnen keren.

Slechts een klein groepje mensen gaat op zoek naar een mogelijkheid om zelf hieraan iets te doen. Ze gaan op zoek naar een andere levenswijze. Naar een andere manier van werken, wonen, samenleven…

In hun nieuwe manier van leven willen ze proberen een voorbeeld te zijn. Ze willen anderen inspire­ren om net als zij verder te kijken dan hun neus lang is. Ze willen mensen uitdagen nu eens buiten het vaste patroon van huisje, boompje, beestje te denken.

Een zo’n groep mensen is de vereniging Aardehuis Oost Nederland. Samen willen deze mensen gaan wonen, werken, eten en samenleven in een dorp van 23 aardehuizen.

Een aardehuis of een Earthship is zelfvoorzienend in warmte, voedsel en water en is deels ge­maakt van afval-materialen zoals autobanden. Een uniek project!!! Tot op heden zijn er nergens op de wereld zoveel aardehuizen bij elkaar gebouwd.

Nu is één Earthship bouwen al een hele klus, laat staan 23 stuks aardehuizen. Er is bijvoorbeeld enorm veel te regelen met de gemeente. En de groep moet op zoek naar honderden vrijwilligers die duizenden autobanden willen vullen met aarde om in de muren te gebruiken. Op 10 mei 2012 werd de eerste paal geslagen van het aardehuizen dorp in Olst. Om dat te bereiken zijn jaren nodig geweest om het project voor te bereiden.

In deze opdracht ga je naden­ken over het ideale aardehuis, deze vormgeven in een maquette en presenteren aan je klasgeno­ten en je docent.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd - Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%

Als een architect van de toekomst neem je de opdracht op je om de vervuiling van de aarde terug te dringen. Je krijgt de opdracht om het ideale aardehuis te ontwer­pen. Om dit te ontwerpen moet je je eerst oriënteren en verdiepen in aardehuizen, earthships en cradle to cradle

Je volgt de volgende stappen:

 • Bekijk de Earthship aflevering van “de grote verbou­wing” en beantwoord de kijkvragen.
 • Houd een webquest naar de verschillende Earthships die op de wereld gebouwd zijn.
 • Lees de informatie op de website van de vereniging aar­dehuis op www.aardehuis.nl. Beschrijf de verschillen tussen een aardehuis en een Earthship. Verdiep je in Cradle to Cradle en bekijk hoe elementen daarvan terug kunnen komen in het ontwerp.
 • Kies het soort dat jullie gaan bouwen op basis van de voor- en nadelen.
 • Maak in Google SketchUp een bouwtekening van jullie aardehuis.
 • Bouw een maquette van het aardehuis op de schaal 1:100.
 • Presenteer jullie aardehuis aan je klasgenoten. Ondersteun daarbij je presentatie met een flitsende PowerPoint of een promotiefilmpje. Lever de maquette in bij de leraar ter beoordeling.
Klik voor het openen van het magazine

Klik voor het openen van het magazine

 1. Een bouwtekening van jullie aardehuis.
 2. Een maquette van het aardehuis
 3. Dit ingevulde werkboekje
 4. Een multimediapresentatie van jullie aardehuis
 5. Een verslag van je werkzaamheden, inclusief een foto­verslag van het maken van jullie maquette
 6.  

Waaraan je maquette moet voldoen:

 • Het aardehuis moet comfortabel zijn.
 • Het aardehuis moet van alle standaard voorzienin­gen voorzien zijn. (water, gas, licht, enz.)
 • De maquette moet een schaal van 1:100 hebben en gebouwd zijn naar de SketchUp tekening.
 • Alle materialen(ook eigen) mogen gebruikt wor­den.

Facilitators: Wat heeft u opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de instructie? Zijn er nog risico’s of onvoorziene resultaten ontstaan? Wat zou u de volgende keer anders doen?

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video