Wateropvang en -hergebruik

De toegang tot voldoende schoon drinkwater is van levensbelang, want mensen kunnen niet lang zonder. Dit is echter niet altijd mogelijk in gebieden met weinig neerslag, weinig oppervlaktewater of onvoorspelbare regenval. Bewoners moeten dan een strategie hebben voor waterbeschikbaarheid op lange termijn en grijs water recyclen.

Ontwerpen van geïntegreerde systemen voor de opvang en filtering van regenwater en het hergebruik van water.

Basisbeginselen begrijpen van de watersituatie op een gegeven locatie. Leren om een systeem voor het opvangen van hemelwater en grijswaterfiltering ontwikkelen.

1 Bekijk de film ‘Blue Gold World Water Wars: https//www.youtube.com/watch?v=megBMpB33jE En bespreek met de leerlingen hun ervaringen met (drink)water.
2 Ontwerp en bouw een schaalmodel voor een regenwateropvangsysteem, waarbij voor het pompen van water geen elektriciteit gebruikt wordt.*
3 Ontwerp een helofytenfilter voor één huishouden.**

* Regenwater wordt meestal verzameld op daken of aangelegde hellingen en vervolgens opgeslagen in stortbakken of tanks naast huizen. Uitstekende handleidingen hiervoor zijn verkrijgbaar bij The International Rainwater Harvesting Alliance. Meestal laat men het eerste regenwater na een droge periode weg lopen. De rest van het regenwater wordt vervolgens opgeslagen en gebruikt voor distributie of in een alternatief leidingsysteem in huis. Vaak wordt een zandfilter gebruikt tussen de opslagtank en het huis. Dit kan periodiek worden doorgespoeld.

** Helofytenfilters worden gebouwd met oppervlaktestroming (SFCW) of onder stroming (SSFCW). De eerste gebruikt planten die in de grond groeien boven een ondoordringbare laag. De SFCW werkt in een overstroomde toestand. Een SSFCW gebruikt ongeveer 700 mm grind aangebracht boven een ondoordringbare laag en het afvalwater stroomt horizontaal ongeveer 100 mm onder het oppervlak van het grind – vandaar ‘onderstroming’. Planten worden in het grind gekweekt met hun wortels in het water onder het grind oppervlak. Typische planten die worden gebruikt in aangelegde wetlands zijn Phragmites Australis, Typhus en Scirpus.

Flip-over, grind, plastic randen (als waterkering), schepjes, metalen of plastic buizen van 10 cm dik, overig leidingwerk.

Alle leerlingen kunnen de opvang- en filtermodellen zien en bekritiseren. Wat werkte niet zoals het zou moeten zijn? Hoe kan dit verbeterd worden?
Wat hebben de leerlingen geleerd over de technische en praktische aspecten van het opvangen van regenwater en behandeling met grijs water? Hoe past dit in de maatschappij? Hoe kan dit gebruikt worden in de rest van de wereld? Wat was het belangrijkste in deze activiteit gebeurde? Welke zaken missen ze nog?

  Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

  Alle

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
  • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
  • Samenleven – Community 80% 80%
  SDGoals

  1: No Poverty

  2: Zero Hunger

  3: Good Health and Well-Being for people

  4: Quality Education

  5: Gender Equality

  6: Clean Water and Sanitation

  7: Affordable and Clean Energy

  8: Decent Work and Economic Growth

  9: Industry, Innovation and Infrastructure

  10: Reduced Inequalities

  11: Sustainable Cities and Communities

  12: Responsible Consumption and Production

  13: Climate Change

  14: Life Below Water

  15: Life on Land

  16: Peace, Justice and Strong Institutions

  17: Partnerships for the Goals

  Play Video