Ecocity

Deze activiteit is bedoeld om de theorie over integraal systeemontwerpen toe te kunnen passen in een praktijk situatie, en zodoende kennis en vaardigheden te integreren in wat er tot nu toe is geleerd. De leerlingen ontwikkelen een visie van hun model van een groene stad met behulp van integraal systeemdenken. Zonder een goed begrip van het hele systeem van een groene stad en van interconnecties in een groene stad, is de kans aanwezig dat leerlingen gemakkelijk de consequenties van hoe het een het ander beïnvloedt niet goed overzien, zodat een oplossing in het ene gebied vaak problemen kan veroorzaken in een ander. Dit is een prettige  manier in het denken over een integraal systeem zonder dat al te diepe technische achtergrond vereist is.

Starten met het toepassen van de cursusinhoud in een integraal systeemontwerp voor ecologische gemeenschappen en duurzame steden. Een activerend veld bieden voor interdisciplinaire samenwerking en samenwerking op verschillende niveaus. En om geïntegreerde systemen te leren ontwerpen waarin zowel culturele, sociale, ecologische als economische principes van duurzaamheid zijn toegepast.

Leren om een ​​collectieve visie te ontwikkelen voor een model voor een groene stad en leren om ontwerpprincipes toe te passen op duurzame nederzettingen van verschillende afmetingen.

1 Maak de leerlingen bekend met integraal systeemontwerpen en relateer de inhoud aan de twintig thema’s van deze website.
2 De leerlingen maken een lijst met criteria aan de hand van een zelf opgestelde visie, missie en doelstelling.
3 Vervolgens maken ze een integraal systeemontwerp voor hun groene stad. De visie, missie en doelstelling moeten in de details van het ontwerp terug te vinden zijn.
4 Als het voorlopig ontwerp klaar is (het tekenen kan meerdere lessen of een periode van twee dagen in beslag nemen) presenteren de leerlingen het aan hun klasgenoten. De feedback die ze ontvangen verwerken ze in hun eindontwerp.
5 Presenteer de groene steden tijdens een event aan ouders en betrokkenen

 

Enkele van de uitdagingen om te overwegen en aan te pakken zijn:

 1. Anthropogene klimaatverandering
 2. Piekolie- en energiezekerheid
 3. Waterdegradatie en waterveiligheid
 4. Materiële rijkdom ongelijkheden en conflicten
 5. Misbruik van geopolitieke macht en middelenoorlogen
 6. Degradatie van de landbouw en voedselzekerheid
 7. Psychologische stress en toxische omgeving
 8. Communautaire erosie en ondermijning van het onderwijs
 9. Globalisering en handelsverstoring
 10. Kwetsbaarheid van infrastructuur en habitats
 11. Biosfeererosie en massale uitsterving

Flip-over en marker stiften. Kopieer papier (doorschijnend), kleurpotloden, Google maps, notebook, meetgereedschap, checklijsten.

Nabespreking van deze opdracht kan het beste eerst in kleine groepen worden gedaan en vervolgens met de hele groep te bespreken.

Leerlingen Vraag de leerlingen wat ze hebben waargenomen. Hoe ze zich voelden tijdens deze oefening. Welke concepten uit het duurzaamheidskompas zijn door hun gebruikt in hun ontwerp? Hoe willen ze de opgedane kennis en ervaring gaan gebruiken in hun eigen leven? Wat was het belangrijkst in wat ze hebben ervaren tijdens de groepsprocessen bij het ontwerpen en tijdens de presentatie? Welke connecties hebben ze niet gemaakt?

Facilitators Wat heeft u opgemerkt over deze oefening? Hoe goed hebben leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren? Wat hebben de leerlingen gebruikt van de aanwijzingen? Is er iets gebeurt tijdens de uitvoering van de opdracht dat uw aandacht op risico’s of onvoorziene resultaten vestigde? Wat zou de volgende keer anders doen? Gebruik de onderstaande checklijst voor de nabespreking met leerlingen.

 

Checklijsten

 • Geïntegreerde ontwerp-overwegingen
 1. Wat is onze framewerk (basis) voor het ontwerpproces (visie, waarden, ethiek, grenzen van het ontwerp, wat noodzakelijk is voor het ontwerp en wat leuk is als het kan worden meegenomen in het ontwerp, maar niet echt noodzakelijk is)
 2. Welke criteria worden gebruikt voor het nemen van beslissingen?
 3. Uitkiezen van de plek; opstellen van een checklijst van criteria en motivatie van de keuze
 • Overwegingen bij de lay-out
 1. Hoe zullen we onze ontwerpideeën vormgeven in communiceerbare media?
 • Doelstellingen van het ontwerp van het ontwerp en de technische aspecten van het gebiedsplan.
 1. Wegen en toegangsinfrastructuren (bruggen, drainage)
 2. Communicatie (nieuwe en retrofit-telefoon, e-mailinfrastructuren)
 3. Energie (transportkwesties, elektriciteit, verwarming / koeling, ethiek)
 4. Water (plaatsing van dammen, tanks, putten, vijvers)
 5. Afvalwater (aanwezigheid/afwezigheid van spoeltoilet, wet- en regelgeving rond het zuiveren van afvalwater
 6. Afval en recycling
 7. Gemeenschappelijk sleufgraafwerk
 8. Soft Engineering
 • Sociale aspecten van het ontwerpproces.
 1. Ontwerpen van een verkeersplan: een plattegrond voor wegen en parkeerplaatsen, wandelpaden voor voetgangers, fietspaden en stallingen voor fietsen, plek om te rolschaatsen, ruiterpaden en weide en stalling voor paden, enz.
 2. Creëren van de kansen voor spontane sociale betrokkenheid: sociale knooppunten
 3. Ontwerpen voor plaatsing van gemeenschappelijke voorzieningen: wijkcentrum, kinderopvang, badhuis / sauna, accommodatie voor bezoekers, voorstellingzaal, café, onderwijsfaciliteiten, medisch / gezondheidscentrum, meditatieheiligdommen, recreatie, enz.
 4. Het toestaan van balans en afbakening tussen openbare, semipublieke en private ruimtes.
 5. Integratie van senioren, plus mobiliteit en ontwikkelingsproblemen.
 • Economische aspecten van het ontwerpproces.
 1. Business Center: kantoorruimte, technologie, communicatie
 2. Productiefaciliteiten: ateliers, lichte industrie, gecertificeerde keuken
 3. Landbouwinfrastructuur: verwerking oogst, opslag, dierenverblijven, irrigatie
 • Culturele aspecten van het ontwerpproces.
 1. Landschap tempels
 2. Feng Shui, Heilige Geometrie
 3. Wichelroedelopen en sonderen voor leylijnen of energiecentra
 4. Vertrouwd raken met de sociaal-culturele geschiedenis van de plaats
 • Ecologische aspecten van het ontwerpproces.
 1. Ontwerp van voedselproductiesysteem: groente, rotatie van velden, lay-out voor dieren en hun voer, bessen en fruitbomen, notenbomen
 2. Schaduwplekken, zonnige plekken en beschutte plekken
 3. Sloten, bermen en hagen
 4. Zone- en sectoranalyse
 5. Accommodatie voor wilde plaatsen en gangen voor dieren in het wild
 6. Verbreding en bescherming van oeverzones
 7. Sanering van aangetaste bodems en re-vegetatie
 8. Bosbouw, hakhoutsystemen en hernieuwbare oogst
 9. Eetbaar landschap
 • Project management. Gespecialiseerde vaardigheden voor de implementatiefase.
 1. Wat is het systeem?
 2. Uncharted waters – van idee naar realiteit
 3. De bouwfase
 4. De bemanning
 5. Projectvariabelen (de doelpalen zijn verplaatst)
 6. Projectafsluiting
 • Een conceptplan opstellen: Inclusief juridische aspecten.
 1. Teamlijm creëren/gemeenschapsvorming
 2. Omgaan met bestuur / autoriteit
 3. Een document voorbereiden dat het project ‘verkoopt’
 4. Presentatie van uw voorstel
 5. Milieueffectstudies
 6. Inrichting van het gebied
 7. Ontwikkelingsapplicaties
Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video