3.5 Integraal Systeemontwerp

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Integraal systeembenadering
  • Masterplan ontwerpen
  • Schaal en decentralisatie
  • Koolstof, klimaat en piekolie
  • De aarde als systeem

Introductie

Alle levende en niet-levende wezens, inclusief de mens, maken deel uit van een zelfsturend ecosysteem. Omdat we veel uit het natuurlijke systeem ‘nemen’, waaronder voedsel, schone lucht en water, bouwmaterialen, schoonheid en inspiratie, hebben we ook de plicht om voor het systeem te zorgen. Leerlingen leren het ecosysteem, de onderliggende systemen en hun onderlinge verbanden te begrijpen, de juiste kennis te vergaren en de juiste keuzes te maken.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

3.1 Duurzaam systeem ontwerp

 

3.1.1 Je kunt de basisprincipes van systeembenadering en regeneratief ontwerp uitleggen

3.1.2 Je kunt kernbegrippen van ecologie uitleggen

3.1.3 Je kunt het belang en beperkingen van wetenschappelijke methoden, wereldbeeld en ethiek beschrijven

3.1.4 Je kunt de beginselen en toepassing van levenscyclusanalyse beschrijven

3.1.5 Je kunt de spatio-temporele kenmerken bij de toepassing van ontwerpbeginselen beschrijven

3.1.6 Je kunt emergente eigenschappen, niet-lineariteit, onvoorspelbaarheid, evolutionaire dynamiek, zelforganisatie, aanpassingsvermogen, netwerkvorming en openheid van complexe systemen herkennen

3.1.7 Je kunt manipulatie en demagogie, greenwashing, vals gebruik van argumenten en feiten herkennen

3.1.8 Je kunt persoonlijk Die Umwelt erkennen

3.1.9 Je kunt reflecteren en voorbeelden benoemen hoe op hoe persoonlijk wereldbeeld en ethische waarden kennis beïnvloeden

3.1.10 Je kunt de complexiteit van systemen aan anderen laten zien door middel van dans, verhalen vertellen, kunst componeren, enz.

3.1.11 Je kan verschillende filosofische benaderingen in de context van veerkracht bekritiseren

3.1.12 Je kunt anderen betrekken om de complexiteit van ecosystemen te begrijpen

3.1.13 Je waardeert het inzicht en de kennis van anderen en werkt samen op basis van empowerment

3.1.14 Je kunt de perspectieven van andere levende en niet-levende wezens uitdrukken

3.1.15 Je kunt nadenken over de invloed van hun acties in ruimte en tijd

3.1.16 Je kunt informatie uit instrumentele, observationele en gedocumenteerde bronnen

3.1.17Je kunt de betrouwbaarheid van de informatie evalueren

3.1.18 Je kunt de complexiteit van systemen bedenken en uitdrukken via verhalen vertellen, kunst, enz.

3.1.19 Je kunt informatie opslaan en archiveren in verschillende media

3.1.20 Je kunt statistische methoden gebruiken om informatie te analyseren en te interpreteren

3.1.21 Je kunt ontwerpprincipes toepassen van het gehele systeem en creëert artefacten

3.1.22 Je kunt traditionele en hedendaagse werkmethoden combineren

3.1.23 Je kunt een bijdrage leveren aan het aan gehele systeemontwerp voor je school of organisatie op het gebied van energie, water, afval, etc

Relevantie

Waarom?

De ecosystemen die ons omvatten en die in ons besloten liggen zijn complex. Daarom vereist het begrijpen van deze ecosystemen een begrip van de complexe systeembenadering en de kenmerken van elk deel van de ecosystemen. Weten dat we in staat zijn om ecosystemen in leven te houden en te herstellen.

Hoe?

De meest doeltreffende manier om complexe systemen te begrijpen is je kennis te construeren op basis van de logica van de systeemstructuur, om de verbanden tussen de verschillende delen van het systeem en processen te ontdekken.

Wat?

Leer jezelf kennen als deel van een ecosysteem dat je samen met andere levende en niet-levende wezens creëert.

SDG’s

SDG 6: Schoon water en sanitair

SDG 13: Klimaatactie

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land

Vakken

Natuurkunde, ecologie, scheikunde, economie, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie

 

Play Video