Thema: Onderwijs & Sociale Transformatie

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Kunst in de gemeenschap
  • Iedereen is een artiest
  • Kunst en creativiteit
  • Vieren en eren van leven
  • Mediawijsheid

Introductie

Leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor lokale uitdagingen en de mensen om hen heen. Ze proberen de innerlijke motivatie te vinden voor hun bijdrage aan de gemeenschap, van het helpen van mensen met speciale behoeften tot het leren over en van sociaal georiënteerde organisaties, bedrijven en bewegingen. Ze zullen presentaties houden en nieuwe projecten initiëren.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

2.5 Onderwijs en sociale transformatie

2.5.1 Je kunt theorieën over sociale en milieu- onrechtvaardigheid en sociale structuren uitleggen

2.5.2 Je kent de mogelijkheden voor actief burgerschap

2.5.3 Je hebt onderzoek gedaan naar transitionele steden, ecovillage, Camphill enz.

2.5.4 Je kunt reflecteren op hoe je verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de planeet

2.5.5 Je kunt reflecteren op hoe je verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van jezelf en de gemeenschap/groep

2.5.6 Je kunt communiceren met mensen met speciale behoeften

2.5.7 Je hebt onderzoek gedaan naar sociale / milieu- onrechtvaardigheid door middel van creatieve methoden

2.5.8 Je kunt de uitdagingen voor de lokale gemeenschap identificeren

2.5.9 Je bent betrokken bij een groep die werkt aan een uitdaging in de plaatselijke omgeving

2.5.10 Je hebt een persoon geïnterviewd over oude gebruiken en gebeurtenissen uit het verleden

2.5.11 Je hebt met buren contact gelegd en praktische activiteiten met hen gedaan

Relevantie

Waarom?

Om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan ecosystemen, moeten we de leden ervan kennen. Door hun behoeften, hun onderlinge relaties en verbindingen te kennen, kunnen we leren van hen te houden, echt voor hen te zorgen en zo de vaardigheden te verwerven die ons in staat zullen stellen te handelen op een manier die ecosystemen herstelt. Een grondige kennismaking met een specifiek, meestal klein, natuurlijk of semi-natuurlijk gebied, leert ons landschapskenmerken, planten, dieren en hun habitats in allerlei natuurlijke omgevingen te observeren en op te merken.

Hoe?

Door levensvormen om ons heen te leren opmerken en observeren, leren we hun behoeften en onderlinge verbondenheid beter kennen.

Het opbouwen van een diepe band met een specifiek gebied vereist zowel zorgvuldige observatie als actieve identificatie van individuele soorten en landschapskenmerken.

Wat?

Zoek een observatieplek en ga daar regelmatig zitten. Noteer waarnemingen in een dagboek en identificeer actief planten-, schimmel- en diersoorten in het gebied, teken kaarten en schetsen in je werkboek. Let op de natuurlijke overvloed en erken de intrinsieke waarde ervan op plaatselijk, regionaal en mondiaal niveau. Begrijpen hoe ons welzijn afhankelijk is van de rijkdom van het leven om ons heen. Overweeg hoe de natuur en de kennis van de plaats ons wereldbeeld beïnvloeden, zowel traditioneel als hedendaags.

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vakken

Geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, kunst

Play Video