Thema: Communicatie & Sociale vaardigheden

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Under development

Introductie

De vaardigheden die tijdens deze module worden aangeleerd, geven de leerlingen het vermogen om zichzelf te kennen, te leiden en samen te werken binnen een groep. Er wordt geoefend met – en gereflecteerd op – ieders eigen rol en gedrag en op een grote verscheidenheid aan methodieken om groeps- en besluitvormingsprocessen in goede banen te leiden.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

2.1 Sociale vaardigheden

 

2.1.1 Je kunt uitleggen hoe emoties, concepten en patronen een persoon kunnen beïnvloeden

2.1.2 Je kent de basiskennis van psychologie (verschillende menselijke types en persoonlijkheden, motivatie, zelfregulering, emoties, interpersoonlijke relaties, enz

2.1.3 Je kunt methodes voor conflictoplossing, groepswerk en besluitvorming toepassen

2.1.4 Je hebt conflict-, veerkracht- en faalervaringen en het vinden van oplossingen in een groepswerk ervaren

2.1.5 Je hebt groepswerk in verschillende groepen, zoals klasgenoten en goede vrienden ervaren

2.1.6 Je hebt ervaren om vanuit een open hart te praten

2.1.7 Je kent technieken van diep luisteren

2.1.8 Je hebt de waarde van vergeven ervaren

2.1.9 Je bent bewust geworden van emoties en het overwinnen van de daarmee samenhangende obstakels

2.1.10 Je hebt deelgenomen aan besluitvormingsprocessen in groepsverband (b.v. democratie, sociocratie, consensus)

2.1.11 Je hebt deelgenomen aan talking stick cirkels als deelnemer & als leider/houder

2.1.12 Je hebt deelgenomen aan een besluitvormingscirkel (plannen, beslissen, feedback, reflectie, evaluatie)

2.1.13 Je kunt via de techniek van dragon dreaming werken aan een gezamenlijke visie, planning, uitvoering en reflectie van een project.

2.1.14 Je hebt deelgenomen aan groepswerk gedurende een langer proces of project (2-4 maanden), zowel als teamlid & groepsleider

 

Relevantie

Waarom?

Communicatievaardigheden zijn de basis van samenwerking tussen mensen. Goede communicatievaardigheden ondersteunen het succes van elke actie die door groepen mensen wordt uitgevoerd. Ze zijn onvermijdelijk in het toekomstige onderwijs dat oplossingen wil vinden voor de gemeenschappelijke wereldwijde crisis.

Wat?

Deze module is een voorbereiding op het leven. Aangezien het succes van de mensheid afhankelijk is van vruchtbare en zorgzame communicatie, is het nodig deze waardevolle vaardigheid te leren. Deze module helpt om te oefenen en rollenspellen te spelen ter voorbereiding op toekomstige levenssituaties.

Hoe?

De leerling krijgt kennis over menselijke psychologie en groepsdynamica. Hij/zij neemt deel aan groepswerk in verschillende contexten en rollen: groepsleider, deelnemer, organisator enz. Hij/zij ervaart verschillende fasen van groepsprocessen: chaos, conflict, samenwerking, orde. Hij/zij leert gevoelens te accepteren en oefent vergevingsgezindheid. De leerling oefent met de instrumenten van groepswerk om obstakels te overwinnen en doelen te bereiken.

SDG’s

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Vakken

Psychologie/menswetenschappen, sociale studies, talen, kunsten, biologie

 

 

 

Play Video