Een wereld van verschil

Wereldbeelden hebben altijd met elkaar in strijd gelegen. Op dit moment zijn er echter een aantal wereldbeelden die steeds meer met elkaar in conflict raken.

  • Zij die geloven in de globalisering van de kapitalistische vrije markt en zij die geloven in gemeenschappelijk georiënteerde fairtrade en lokalisatie.
  • Zij die religieus fundamentalist zijn en zij die wetenschapsfundamentalist zijn.
  • Zij die er van uitgaan dat de aarde en de natuur geëxploiteerd dient te worden ten behoeve van de mensheid en zij die de mensheid zien in de rol van beheerder en beschermer.

De trend naar een groter mondiaal bewustzijn wordt geëvenaard door de trend naar meer lokaal. Baanbrekende groepen zijn in staat hun wereldvisie aan te passen en een betere, positieve visie te ontwikkelen die beter bij de feitelijke situatie past. Onze wereldbeelden kunnen zich manifesteren op de meest onwaarschijnlijke manieren en in alles wat we ervaren.

Leerlingen rustiger en zelfverzekerder te laten worden over wie ze zijn en hoe ze zichzelf zien in de wereld door hun wereldbeeld nader te onderzoeken.

De leerlingen worden zich meer bewust van zichzelf, hun geloofssysteem, hun gevoelens en de kwaliteiten die bij hen passen.

1 Start: Laat iedereen om te beginnen wat essentiële olie op hun polsen smeren. Vraag ze een vleug in te ademen en dan rustig uit te ademen.
2 Aanwezigheid: Wees samen een poosje alleen maar stil en kijk naar de eierwekker. Laat ze opletten welke lichaamsdelen signalen beginnen uit te sturen naar hun bewustzijn: Maag, hoofd, ledematen, borst, gezicht, enz. Interpreteer deze signalen. Bijvoorbeeld: waarom voelen mijn benen zo warm?
3 Gevoelens: Geef aan dat iedereen één minuut (eierwekker) de kans krijgt om te laten horen hoe ze zich voelen. Laat nu één van de gevoelskaarten zien en vraag de deelnemers op te schrijven welke kleur ze er bij voelen. Laat de eierwekker rond

Essentiële oliën, eierwekker, twee sets kaarten; een die gevoelens weergeeft, en de ander met dieren.

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
Play Video