Leeractiviteit: Connectieweb

Je leeft niet geïsoleerd. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar en van alles om ons heen om te overleven en goed te gedijen in onze omgeving. Als je deze basiswaarheid negeert leef je een eenzaam leven. Er zijn vele lijntjes die ons verbinden met van alles en die je kunt ontdekken als je er maar even de tijd voor neemt.

Je kunt deze activiteit zien als een ontwerpproces, waarbij de onderlinge verbindingen en onderlinge relaties worden benadrukt en voor iedereen zichtbaarder worden.

Het ontwikkelen van een dieper persoonlijk besef dat de verbondenheid van het leven niet louter een metafoor is, maar een levende waarheid waarvoor wij mensen verantwoordelijkheid moeten nemen.

1 Vorm met de groep een cirkel
2 Geef elke deelnemer een duurzame rol die in de gemeenschap voorkomt. Voorbeelden: voedselverdeling, duurzaam geld, lokale bedrijven, inclusieve leiders, gelijkwaardige besluitvorming, integriteit, verantwoordelijkheid, liefde, natuur, natuurlijk bouwen, hernieuwbare energie, natuurlijke hulpbronnen, enz. … vind net zoveel verschillende elementen van duurzaamheid als er deelnemers zijn.
(vraag de deelnemers om er een paar te bedenken).
3 Elke deelnemer schrijft zijn rol op een A4 zodat de anderen weten wat hij/zij verbeeld en speld de rol op zijn/haar borst.
4 Laat ze nu even nadenken over hoe deze rollen met elkaar samenhangen.
5 Geef iemand in de cirkel de bol wol en vraag deze naar iemand te gooien waarmee hun eigen rol een relatie heeft. Zorg dat het uiteinde van de wollen draad vastgehouden wordt zodat er een verbinding blijft.
6 Vraag bij elke worp de relatie te beschrijven aan de hand van de toegewezen rollen.
7 Elke persoon gooit de bol wol naar een ander terwijl hij/zij het touw vasthoudt en beschrijft de relatie tussen de rollen. Gooi altijd eerst naar iemand die nog niet verbonden is:
 

Bijvoorbeeld hoe:

 • de duurzame voedselproductie zich verhoudt tot duurzaam geld,
 • en duurzaam geld te maken heeft met duurzaam gedrag in de lokale economie,
 • en dit duurzame gedrag het gevolg is van inclusieve besluitvorming,
 • de inclusieve besluitvorming zijn uitwerking heeft op de menselijke interactie,
 • de menselijke interactie te maken heeft met liefde,
 • die liefde mogelijk betrekking heeft op wildernis en natuur,
 • en wildernis en natuur bronnen zijn voor ecologisch bouwen,
 • enzovoort …

Een bol wol van 30 tot 50 meter lang, veiligheidsspeldjes.

Nabespreken van deze activiteit kan het beste worden gedaan in kleine groepjes en vervolgens met de hele groep om de diverse ervaringen te kunnen ervaren en delen.

Jongeren: Vraag de jongeren wat ze ontdekt hebben over de verbindingen in een systeem. Hoe verhoudt zich dit tot de rest van de gemeenschap? Tot de rest van de wereld? Wat was het belangrijkst in wat er in deze activiteit gebeurde? Wat hebben ze gemist?

Facilitators: Wat heb je opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de aanwijzingen? Zijn er risico’s of onvoorziene resultaten naar voren gekomen? Wat zou je de volgende keer anders doen?

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
Play Video