Thema: Wereldbeeld & Verhalen

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Milieuproblemen en menselijk gedrag
  • Geloof, levensovertuiging of ethiek
  • Antropocentrisch versus ecocentrisch
  • Repressieve kracht versus creatieve kracht
  • Nieuwe paradigma denkers
  • Wetenschap en spiritualiteit

Introductie

Tot de komst van radio, TV en internet was het doorgeven van verhalen voor de mens het belangrijkste communicatiemiddel. Verhalen stimuleren de fantasie en het denken van de ontvanger. Blaas met leerlingen de oude praktijk van het verhalen vertellen nieuw leven in door verhalen uit verschillende culturen te verzamelen, lezen, luisteren, vergelijken en natuurlijk vertellen.

Leerdoelen

  Hoofd Hart Handen

1.1     Wereldbeeld en verhalen

 

 

1.1.1 Je kunt de opbouw en techniek van verhalen vertellen uitleggen

1.1.2 Je kunt verschillende wereldbeelden (modern, inheems, spiritueel, enz.) vergelijken en onderscheiden

1.1.3 Je kunt uitleg geven over holons, holarchie en systemen

1.1.4 Je kunt het verband tussen wereldbeeld en klimaatverandering uitleggen

1.1.5 Je kunt het nieuws analyseren en verhalen identificeren

1.1.6 Je kunt kenmerken van verschillende wereldbeelden onderzoeken

1.1.7 Je kunt vanuit verschillende perspectieven naar cultuur en tradities kijken

1.1.8 Je kunt intuïtieve & ‘droom’-methodes gebruiken om in contact te komen met jezelf en je levenspad

1.1.9 Je kunt op creatieve manieren uitdrukking geven aan het eigen wereldbeeld

1.1.10 Je hebt lokale verhalen gelezen en beluisterd

1.1.11 Je hebt in co-creatie met andere een verhaal die de toekomst weerspiegelt waarin je zou willen leven uitgedacht en opgevoerd aan andere

1.1.12 Je hebt video’s of gedrukte versies van verhalen gemaakt

1.1.13 Je hebt deelgenomen aan een toneelstuk gebaseerd op een lokaal verhaal

1.1.14 Je hebt deelgenomen aan een viering vanuit een ander wereldbeeld dan die van jezelf, samen met andere studenten

Relevantie

Waarom?

Wereldbeeld (de innerlijke drijfveren) is de bron van iemands motivatie en gedrag. Het is goed om je er van bewust te zijn dat veranderingen in gedrag, denken, voelen en lichamelijke gewaarwordingen start bij verschuivingen in je wereldbeeld. Daarbij moet je je realiseren dat je wereldbeeld mede is gevormd door waar en hoe je opgegroeid bent. Einstein – Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Hoe?

Wereldbeelden vormen zich in het dagelijks leven en worden vaak van mens tot mens doorgegeven, zoals via een verhaal. Dus leren over je eigen wereldbeeld en dat van andere mensen is het meest effectief via lezen, schrijven, luisteren en het vertellen van verhalen.

Wat?

Denk aan je wereldbeeld als een verzameling verhalen. Ken je die verhalen en kun je ze aan anderen vertellen?

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Vakken

Psychologie/menswetenschappen, talen, geschiedenis

Play Video