Deze website is een groeidocument; hij verandert mee met de veranderingen in de maatschappij en breidt zich daarom ook langzaam uit. Mocht u suggesties hebben voor de website, dan kunt u dit aangeven bij ESD college. ESD college verzorgt Train de Trainer cursussen en workshops om de website toe te lichten en er mee te leren werken en ontwerpen.

 

Disclaimer

De informatie in deze website is met de groots mogelijke zorg tot stand gekomen en kan op elk moment door ESD college worden gewijzigd. De redactie heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie en informatie van derden waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Desondanks kunnen er fouten op de website staan of in het handboek. In dit geval verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij de website en het handboek van eventuele fouten kunnen ontdoen. De redactie van ESD college doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met de redactie van ESD college op. Informatie welke verstrekt wordt op de website en het handboek heeft enkel een informatief karakter en dient niet als advies aangemerkt te worden. Aan het gebruik van de informatie op de website en het handboek kunt u geen rechten ontlenen. Tevens blijft u in alle gevallen verantwoordelijk voor mogelijke beslissingen/handelingen die u onderneemt na kennis te hebben genomen van de informatie verstrekt op de website en het handboek. De website kan voor verschillende doeleinden gebruik maken van cookies, waarbij er gegevens van u opgeslagen kunnen worden. U kunt ervoor kiezen de cookies te wijzigen of wissen door in uw internetopties van uw webbrowser deze optie te kiezen.

Play Video