Jan had in de statuten van woon- en werkgemeenschap ‘Hof van moeder Aarde’ gelezen dat de aarde alleen zichzelf toebehoort. Dat betekent dat niemand grond in eigendom kan en mag hebben. Gezamenlijk hebben de leden van ‘Hof van Moeder Aarde’ besloten bij de aankoop van de plek dat het eigendom in handen is van de stichting ‘Hof van Moeder Aarde’. Deze stichting ziet toe op de duurzame instandhouding voor toekomstige generaties, los van de bewoners van nu.

Lees meer

Onderzoeksvragen

Waarom is het veel socialer om grond niet te verhandelen?

Hoe kun je ervoor zorgen dat grond eigendom van niemand is?

Waarom zijn we ‘een deel van de aarde’? Op welke manieren zijn we verbonden met de aarde?

En kun je drie voorbeelden geven in jouw omgeving hoe mensen via sociale contracten en gemeenschappelijke afspraken collectieve goederen, zoals de lucht, water en natuur,  beschermen tegen onze eigen individuele impulsen en het principe hanteren “ Wat goed is voor ons allemaal is goed voor een ieder van ons?”

Zoek eens uit hoeveel 1 m2 landbouwgrond en hoeveel 1 m2 bos kost om te kopen?

Hoeveel betalen mensen aan de kosten voor wonen in jouw omgeving?

Hoe zou de wereldeconomie er uit zien als die kosten er niet zouden zijn?

Welke mensen en organisaties verdienen nu het meest aan het (door)verkopen van grond?

Zou jij, als je een stuk grond in eigendom zou krijgen, het alleen voor jezelf houden of zou je iets kunnen verzinnen om het voor de toekomst ‘vrij te kopen’?

Op welke manieren zou jij grond willen delen met anderen? Zou je een groot stuk voor jezelf willen of liever een klein stuk grond met woonplek en de rest samen met anderen delen?

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video