4.5.1 Jeugdbelang

Activiteiten    1 2

Veel jongerenorganisaties en gemeenschapsgerichte non-profitorganisaties hebben de voordelen ingezien van het opnemen van jongeren in hun raad van bestuur en in jeugdactie raden. Het machismo en seksisme dat inherent is aan veel activistische projecten, probeert echter de pogingen van veel jonge vrouwen om de leiding op zich te nemen binnen sociale veranderingen te laten ontsporen.

De menselijke bevolking neemt dramatisch toe, net als de impact op het mondiale milieu. Vervuiling zit in de lucht, het water, de oceaan en het land. Bossen worden gekapt, woeste rivieren worden afgedamd, tropische bossen worden verbrand, moerassen worden betegeld en talloze soorten dieren en planten sterven uit. Eens vruchtbare gronden worden braakliggend terrein, voedsel raakt vervuild met pesticiden, land wordt geëgaliseerd en kaal gekapt om olie, gas, kolen, metalen en mineralen te winnen.

We roepen jongeren op om zich in te zetten voor verandering. De vraag aan hen is: “Wat doe jij om een verschil te maken?”

De reden voor het opzetten van een netwerk van organisaties bespreken, inclusief een overzicht van de risico’s en voordelen; de logica van hoe een netwerk functioneert, en het netwerk zelf, de deelnemers en de resultaten die het oplevert. In deze activiteit wordt een netwerk van door NGO’s geleide jeugdprojecten in de lokale regio van de school opgezet. De focus van de activiteiten van dit netwerk is jongerenparticipatie in belangenbehartiging. Ze organiseren debatten en workshops over jeugd gerelateerde zaken zoals hun plaats op de arbeidsmarkt, de solidariteitseconomie, actie methodologie en communicatie. Ze nemen deel aan lokale en nationale evenementen om het jeugdbeleid, zoals nationale jeugd conferenties en vergaderingen georganiseerd door netwerkgroepen te bespreken.

Deelnemers analyseren en leren een adequaat proces voor het opzetten van jeugdnetwerken.

Flip Charts. (Bronnen: het gedeelte met bronnen aan het einde van dit document bevat een lijst met speciale groepen jeugd-beslissers binnen  non-profitorganisaties)

Vraag de deelnemers om onderzoek te doen naar jeugdorganisaties en een manier te kiezen om te pleiten voor deelname aan hun netwerk.

Als jongere zijn er vier manieren om rechtstreeks deel te nemen aan een jeugdnetwerk:

 • Doe mee met de honderden jongeren die aan vanalles werken, van het opstellen van beleidsvoorstellen tot het vergroten van media-bewustzijn.
 • Plan een ​​evenement voor jongeren bij te wonen dat wordt gehouden tijdens of vlak voor een aanstaande conferentie.
 • Pak je webcam, je ID-tags en stof die vergeten blog af. Het lijkt erop dat iedereen, van non-profitorganisaties tot federale agentschappen, een soort wedkamp houdt om de gedachten van jongeren over de hele wereld te verzamelen, van blog tot video tot muziekwedstrijden en oproepen om je hoop en dromen voor de wereld te tweeten. Volg de berichtgeving, deel het beste opnieuw en verdiep de conversatie.
 • Neem contact op met nationale politici. Zij vertegenwoordigen ons, en het is belangrijk om onze stem te laten horen. Stuur ze een bericht,. Of, als je liever de gemakkelijke route neemt, schrijf, onderteken en circuleer berichten om naar lokale en nationale overheidsfunctionarissen te sturen.

Tips en trucs voor het behartigen van jeugdbelangen.

 • Baseer je pleidooi op een gedeelde standpunten zodat je meer impact maakt en een meer coherente geluid van jongeren laat horen.
 • Maak gebruik van officiële input momenten en formele kansen.
 • Ontwikkel concrete lobby thema’s op basis van standpunten van jongeren die bij een overheid of officiële instantie passen.
 • Zodra er een onderhandelingstekst is, gebruik die dan als basis voor amendementen.
 • Breng de belangrijkste spelers in kaart op uw specifieke belangenbehartiging gebied en organiseer informele ontmoetingen met hen.
 • Leg contact met officiële delegaties.

Geef een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en elementen van deze samenwerking, onderzoek welke uitdagingen aangegaan zijn, identificeer factoren die hebben bijgedragen aan het succes van het project, deel hun kennis en denk na over wat nodig is om de theorie en praktijk van jeugddialoog en activisme verder te brengen.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video