Beslisboom

Soms worden we geconfronteerd met een situatie, waar geen duidelijke oplossing voor is. We zitten vast. Een beslisboom is een hulpmiddel om ons denken weer op orde te krijgen en ons in staat te stellen een duidelijk aantal opties te onderscheiden en de waarden van elke optie te wegen.

Leren om systeemdenken te gebruiken in besluitvormingsprocessen.

Beslissingsbomen om de opties die we tegenkomen bij het nemen van goede beslissingen te begrijpen en analyseren.

1 Download en lees het document: Deciding-in-Messy-Situations
2 Vorm een team en selecteer gezamenlijk een vraagstuk waarbij het team ‘hinkt op twee gedachten’. Met andere woorden ze is niet in staat om te kiezen tussen de ene en de andere optie.
3 Schrijf links de naam van de beslissing op een groot stuk papier en schrijf rechts de verschillende opties. Het helpt om het diagram wat je gaat tekenen methodisch van links naar rechts getekend wordt. Het is de bedoeling dat het team in het diagram de beslissingen met de bijbehorende gevolgen in kaart brengt.
4 Evalueer de beslissingen in kaart hebben gebracht evalueren ze de beslissingsroutes en ontdek de criteria op die je gaat gebruiken voor het toekennen van waarde en waarschijnlijkheid. (Negeer ook de volgende opties niet: geen beslissing nemen, een andere beslissing nemen of iemand anders laten beslissen.
5 Heroverweeg van tijd tot tijd de naam van uw beslissing. Soms evolueert de beslissing zelf terwijl je de opties overweegt.
6 Er zijn maar een paar manieren waarop een beslisboom fout kan lopen. Een daarvan is de regel negeren dat opties elkaar wederzijds moeten uitsluiten. Bijvoorbeeld, beslissen welke van de verschillende opties het eerst uit te proberen (een wederzijds exclusieve benadering van opties) zal veel beter werken dan beslissen over de beste volgorde om de opties uit te proberen (waarbij opties niet wederzijds exclusief zijn).
7 In onduidelijke situaties zal de eerste optie nieuwe informatie en begrip genereren. Dit verandert de omstandigheden van de beslissing over wat te doen. Ook rekensommen kunnen fout gaan. Controleer altijd of de kansen van alle beslissingen samen 100% is. Controleer de berekeningen van een verwachte waarde voor elke beslissing met een onzeker uitkomst.
8 Beslisbomen leveren ‘antwoorden’ op, maar zijn vooral goed te gebruiken wanneer ze worden getekend met de specifieke bedoeling om gedachten te ordenen in plaats van de ‘werkelijkheid’ weer te geven en echt uit te zoeken wat je moet kiezen. Door het diagram als verkenning te gebruiken kun je het diagram ‘ondervragen’ en zo ideeën en aannames zichtbaar maken.

Een groot vel papier, stiften

Download en lees
 https//www.scribd.com/document/60011634/Deciding-in-Messy-Situations
(Nederlandse vertaling volgt)

 

Kijk met de leerlingen naar de getekende beslisboom. Vinden ze het een nuttige aanvulling op het maken van een mindmap. Zien ze waarin een beslisboom anders is als een mindmap? Denken ze dat een beslisboom hen kan helpen bij toekomstige beslissingen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video