Thema: Gemeenschap & Diversiteit

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Diversiteit opbouwen en omarmen
  • Sociale rechtvaardigheid bevorderen
  • Aan de kracht van een gemeenschap bouwen
  • Beginnende gemeenschap of groep: de Essentials
  • Visie, missie en doelstellingen

Introductie

Het doel van deze module is om leerlingen in staat te stellen diversiteit te omarmen, kwaliteiten van empathie en verzoening te ontwikkelen en vanuit hun eigen unieke plaats en taak te handelen als een volwaardig lid van de gemeenschap. Diepe hartcommunicatie versterkt het groepsgevoel en in de op die manier ontstane sfeer van vertrouwen verlopen gemeenschapsprocessen makkelijker en leuker.

 

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

2.3 Gemeenschap en diversiteit

 

 

 

2.3.1 Je kunt de waarde van de biodiversiteit van het leven en de mensheid beschrijven

2.3.2 Je kent verschillende (eco) gemeenschappen

2.3.3 Je kunt de techniek van Dragon dreaming of soortgelijke stappen toepassen voor het ontwerpen van gemeenschapsprojecten

2.3.4 Je kunt de verschillende fasen van een gemeenschap (pseudo-gemeenschap, chaos, leegte, echte gemeenschap) uitleggen en herkennen

2.3.5 Je hebt deelgenomen aan een hartcirkel (open hart, vergeven, luisteren)

2.3.6 Je hebt diversiteit in groepen ervaren en kunt de diversiteit een plek geven in jezelf

2.3.7 Je hebt verschillende (eco-) gemeenschappen bezocht

2.3.8 Je hebt een klein gemeenschapsproject opgezet, met visie, doelstellingen, gecreëerde sfeer en gemeenschappelijke regels

2.3.9 Je hebt deelgenomen aan een gemeenschapsinitiatief dat door een andere persoon is gestart

2.3.10 Je hebt meegedaan aan een wandeling of kamp in de vrije natuur

Relevantie

Waarom?

Persoonlijke fysieke en mentale gezondheid is een voorwaarde voor het vervullen van iemands potentieel, een zinvol leven en een positieve bijdrage aan de wereld.

Hoe?

Het leren van de principes van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid, hun onderlinge afhankelijkheid, het beoefenen van gezond gedrag.

Wat?

Door echte en compassievolle aandacht te besteden aan je gezondheid, kun je beginnen je gedrag en emotioneel-mentale processen te veranderen in de richting van een optimale gezondheid.

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Vakken

Biologie, ecologie, fysiologie, gezondheid

Play Video