Jet gaat ieder jaar met hun opa en oma naar de schaapskooi in Epen. Hun opa heeft voor elk kleinkind een schaap geadopteerd. In maart zijn er lammetjesdagen. Je kunt de nieuw geboren lammetjes komen bewonderen in de stallen. Het is ieder jaar weer een heel feest. Jet kijkt er naar uit om de lammetjes te mogen voeren met drinkflesjes gevuld met lammerenmelk.

Lees meer

Onderzoeksvragen

Ecosysteemdiensten wordt beschreven als “de  baten  die  mensen verkrijgen  uit  ecosystemen’  (Millennium  Ecosystem  Assessment  2005).  Er  zijn  vier  soorten  diensten: toeleverende  diensten,  regulerende  diensten,  culturele  diensten  en  ondersteunende  diensten. Kun je voor de schaapskudde in het gulpdal voorbeelden van ecosysteemdiensten bedenken die van toepassing zijn? Denk aan toeleverende diensten als wol, regulerende diensten als bodemherstel en culturele diensten als ecotoerisme. Maak hier een overzichtelijke tabel van.

Bekijk de video over “tragedie van de meent”: https://www.youtube.com/watch?v=CxC161GvMPc
Kun je drie voorbeelden uit je eigen omgeving beschrijven waar de tragedie van de meent van toepassing is?

En kun je drie voorbeelden geven in jouw omgeving hoe mensen via sociale contracten en gemeenschappelijke afspraken collectieve goederen, zoals de lucht, water en natuur,  beschermen tegen onze eigen individuele impulsen en het principe hanteren “ Wat goed is voor ons allemaal is goed voor een ieder van ons?”

Natuurbeheerders  betalen de  herder  een dagvergoeding  voor  het  uitvoeren  van  begrazingsbeheer.  De  dagvergoeding  ligt  tijdens  het begrazingsseizoen (acht maanden per jaar)  tussen  €  250  en  €  300. Deze  dagvergoeding  is  sectorbreed  niet  voldoende  om  de  volledige  kosten  van  een natuurbegrazingsbedrijf  te  dekken.  Hoe komt dat denk je?

De  recreatiesector  in  Zuid-Limburg  heeft  de  jaarlijkse  omzet  mede  te  danken  aan  het  landschap. Toch valt het niet mee om de recreatiesector, die belang heeft bij het instandhouden van het heidelandschap, financieel medeverantwoordelijk te maken. Waardoor komt dit denk je?

Wie, vind jij, zou het exploitatietekort van het natuurbegrazingsbedrijf van de herder moeten aanvullen?

Heb jij het er persoonlijk voor over om een schaap te adopteren, zodat de heidelandschappen in stand kunnen worden gehouden? Waarom wel of waarom niet?

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video