Education for Sustainable Development

Onderwijs voor duurzame ontwikkeling (Education for Sustainable Development – ESD) is op alle niveaus van cruciaal belang nu de klimaatverandering steeds sneller om zich heen grijpt en de biodiversiteit snel afneemt. Aangezien scholen de basis leggen voor de leiders, deskundigen en verantwoordelijke burgers van morgen, is de integratie van kennis en vaardigheden voor duurzame ontwikkeling in scholen van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet en in het bijzonder voor de uitvoering van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en het duurzaamheidsbeleid van de EU. We dragen een planeet over aan de volgende generatie die met een aantal ernstige milieuproblemen en een op een stapeling van meerdere crises te kampen heeft. Het is belangrijk jongeren te helpen de kennis, vaardigheden, waarden en het gedrag te ontwikkelen die nodig zijn voor onze toekomstige planeet.

Duurzame ontwikkeling wordt belangrijk gevonden en er is veel kennis over duurzaam leven, maar deze kennis bereikt scholen en jongeren slechts sporadisch. Duurzaam onderwijs komt niet consequent terug in de leerprogramma’s van scholen voor algemeen onderwijs, waardoor jongeren geen holistische visie op en ervaring met duurzaam leven ontwikkelen. De jeugd mist ook de sociale vaardigheden en de band met de natuur; een ESD-benadering kan echter een verandering teweeg brengen.

Een cruciale uitdaging is dan ook de omscholing van leerkrachten en opvoeders en hen de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om verder te denken dan hun kernvakken, vrijelijk tussen vakgebieden heen en weer te bewegen en leerlingen aan te moedigen meerdere wereldbeelden te omarmen bij het ontwerpen van oplossingen voor deze grote uitdagingen van de mensheid.

Het is belangrijk de ESD-competenties en de 21e-eeuwse vaardigheden van studenten en hun nationale curricula op een geïntegreerde manier te ontwikkelen. Hiervoor is een continu en doordacht proces nodig. De nadruk moet verschuiven van informatie naar verbeelding en van verbeelding naar praktische toepassing door ervaringsleren. Deze competenties zijn van cruciaal belang voor het vinden van oplossingen.

Er is behoefte aan onderwijs waarbij zowel de leraar als de leerlingen niet alleen de fysieke wereld en de kracht van kennis verkennen, maar ook hun eigen denkpatronen en gedrag onderzoeken. Er is een co-creatief proces en collectieve wijsheid nodig om duurzame oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

 

 

DOELSTELLINGEN

  • Ontwikkeling van een holistisch ESD-curriculum voor jongeren
  • Ontwikkeling van een docenten handleiding
  • Ontwikkeling van een curriculum voor Gaia School in Tallinn Estland
  • Ontwikkeling van een online-omgeving voor docenten en leerlingen

Zowel het ESD Curriculum als de docenten handleiding blijven een flexibele en open bron die leerkrachten en leerplanontwikkelaars mogelijkheden en suggesties biedt om de leerdoelstellingen, de thema’s en leermethodes aan te passen aan hun doelgroep, leersetting en de context van hun land. Het leerplan voor de Gaia-school is een voorbeeld van hoe het holistisch ESD curriculum en een nationaal leerplan worden geïntegreerd; het ontwikkelde leerplan zal op de Gaia-school in Estland worden geïmplementeerd.

IMPLEMENTATIE

Experts van partnerorganisaties ontwikkelen het ESD Curriculum voor jongeren, de docentenhandleiding en het curriculum voor de Gaia-school. Zij werken met elkaar samen en betrekken belanghebbenden en doelgroepen tijdens de netwerkseminars om input te verzamelen en de deelnemers bewuster te maken van Education for Sustainable Development. In tot aal worden er vier netwerkseminars georganiseerd, één in elk land.

De online-omgeving zal een platform zijn waarbinnen het ESD Curriculum voor jongeren en de docentenhandleiding beschikbaar worden gesteld aan de doelgroep en het grote publiek. Via video’s worden onderwijsinstellingen (onderwijsleiders en docenten) aangemoedigd om ESD in hun werk te integreren.

Aangezien het hier een ontwikkelingsproject betreft, zal de belangrijkste methodologie bestaan uit onderzoek en samenwerking tussen deskundigen. Het is echter van groot belang om doelgroepen en belanghebbenden bij het project te betrekken – daarom worden er vier netwerkseminars georganiseerd, met deelnemers uit elk partnerland. De partners zorgen dat de input van alle participanten in het deskundigenteam wordt ingebracht.

RESULTATEN

Eind 2021 dient het ESD Curriculum voor jongeren, de docentenhandleiding, het curriculum voor de Gaia School en de e-learning omgeving te zijn ontwikkeld en de video’s te zijn voltooid.

Bovendien zijn de “best practises” gedeeld en hebben de deelnemers van elkaars ervaringen geleerd (tijdens de netwerkseminars en multiplier-evenementen). De mogelijkheden van partners en deelnemers om ESD Curriculum en de docentenhandleiding in verschillende doelgroepen te implementeren, zijn toegenomen. De partners zijn er klaar voor om hun ervaring te delen met andere belanghebbenden (ze hebben uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied).

 

Het project wordt geïmplementeerd door vijf partners:

Gaia kool enTallinn University in Estland,
contact Kaidi Nurmik
(
kaidi.nurmik@gaiakool.ee)

Gaia Education in Scotland,
contact May East
(
may.east@gaiaeducation.org

Gaia Nederland in Nederland,
contact Henk Petter
(
henk@gaia-nederland.nl

Permacultura Mediterranea in Spanje,
contact Mandy Merklein
(
info@permamed.org)

 

De duur van het project is 2 jaar.
(01.09.2020-30.08.2022)

Dit project is medegefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie. 
Play Video