Iederwijs

Verhalenmenu

Iederwijs

Marijn zucht eens diep. “Wat moet ik toch met deze opdrachten, ik heb het gevoel dat ik niets nieuws leer. De formule van verbranding ken ik ondertussen wel. Maar ik moet dit doen, want anders krijg ik een slechte beoordeling.” Dit alles stemt Marijn somber. Hij zou willen dat hij meer met zijn docent kon overleggen over wat en hoe hij wil leren, net als vroeger, toen hij op de Iederwijs school zat.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Marijn zou wel willen dat hij meer inspraak heeft in wat en hoe hij zou willen leren. In hoeverre kan jij zelf iets inbrengen op jouw school/organisatie in de wijze van leren?

Hoe wordt bepaald wat je moet leren op je school?

En hoe wordt bijgehouden wat je hebt geleerd?

Iederwijs gaat uit van vijf innovaties. Een daarvan betreft de inrichting van de school. Deze verandert mee met de behoefte van de school en van de kinderen. Hoe kan volgens jou de inrichting van een school mee veranderen met de behoefte van de school en de kinderen? 

Wat vind je ervan dat de inrichting van een school mee kan veranderen met behoeftes?

Wat lijkt jou daar goed aan? En zijn er ook dingen minder prettig aan denk je?

Hoe zou jouw school anders ingericht kunnen worden?

Wat zijn wereldwijd oorzaken waardoor kinderen niet naar school kunnen gaan?

B3-scholen zijn scholen die niet door de overheid worden bekostigd. Waar moet zo’n school aan voldoen in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969?

Wat vind je ervan dat ouders een proces-verbaal kunnen krijgen wanneer hun kinderen juridisch gezien niet naar school gaan? Wat is positief hierin? En wat negatief?

Tussen de 15.000 en 20.000 kinderen in Nederland zitten thuis omdat ze geen passend onderwijs kunnen krijgen. Ouders van deze thuiszitters hebben een brief geschreven naar de Tweede Kamer, waarin ze leerrecht eisen zonder schoolplicht. Waarom zou een ouder ervoor willen kiezen om een kind niet naar school te laten gaan, maar op een andere wijze onderwijs te geven om aan het leerrecht te voldoen? Bedenk vier redenen.

Herken je dat je soms iets moet doen op school, waarvan je het gevoel hebt dat je niks nieuws of zinnigs leert? Kun je voorbeelden geven? Wat doe je in zo’n situatie?

Play Video