Groene straten… of toch maar niet?

Verhalenmenu

Groene straten… of toch maar niet?

“Maar dat hebben we helemaal zo niet afgesproken!”, zegt Tabatha, “Geasfalteerde straten zijn niet duurzaam en de zwarte kleur vind ik ook niet mooi!” Boris kijkt haar strak aan: “We hebben dit vorige week, toen jij er niet was, samen beslist. Iedereen was het er mee eens. En de regel is dat als je er niet bent bij het nemen van beslissingen, je vertrouwt op de groepsbesluiten die dan worden genomen.”

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

De groep van Boris en Tabatha heeft beslist dat als je niet bij een overleg bent, je het vertrouwen geeft aan de groep om samen besluiten te nemen. Je legt je er dan bij neer wat er in jouw afwezigheid wordt besloten. Wat vind je van deze regel?

De docent vraagt de groep nog eens naar deze regel te kijken en deze eventueel aan te passen. Wat zou jij aan de groep van Boris en Tabatha voorstellen om die regel te verbeteren?

Sommige vogels kunnen in hele grote zwermen samen vliegen. Als je de vogels in een zwerm ziet vliegen, botsen ze nooit tegen elkaar.  Hoe denk je dat dit komt? Wat kunnen we leren van de manier waarop vogels in een zwerm samen vliegen?

Wat voor economisch voordeel kan worden behaald als er met regelmaat gereflecteerd wordt op eerder gemaakte besluiten?

Het maken van besluiten waar iedereen het mee eens is, noem je besluitvorming op basis van consensus. Het maken van besluiten waarbij niemand bezwaar heeft, noem je besluitvorming op basis van consent. Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee manieren van besluitvorming?

Hoe en hoe vaak geef jij tijdens het samenwerken in een groep aan wat je belangrijk vindt?

Gaat dit je makkelijk af? Wat vind je er soms moeilijk aan?

Play Video