Een van onze grootste problemen op aarde is klimaat verandering. Iedereen weet dat de aarde opwarmt en dat het dus steeds warmer wordt op aarde, maar het probleem is dat er dus ook steeds meer ijs smelt op de noord en zuid pool. En dat betekent dat er veel diersoorten zullen uitsterven zoals de ijsbeer en sommige pinguin soorten. 

 

CO2 

Een ander groot probleem op aarde is uitstoot, Omdat we heel veel met auto’s rijden komt er steeds meer CO2 in de lucht dat zorgt voor verdelging van de natuur en daardoor zullen er ook nog heel veel diersoorten uitsterven, in die CO2 zitten namelijk stikstoffen ook gaan daardoor de mensen die dichtbij een vliegveld wonen eerder dood. En er ontstaan eerder bosbranden door de opwarming van de aarde. 

 

Een evacuatie plan 

Er zijn veel ideeen geweest om in de toekomst te evacueren naar een andere planeet alleen dan moeten we daar wel voorzichtig mee omgaan en er zijn dan nog wel een paar probleempjes zoals dat we dan wel zuurstof nodig hebben maar helaas zijn er bijna geen planeten met zuurstof. 

 

Meer elektrisch 

Meer elektrische apparaten is volgens veel mensen de oplossing voor een beter klimaat want het heeft geen slechte invloed op de natuur, de elektrische auto of zonnepanelen is nog wel een van de grootste dingen die je kan doen om het klimaat te verbeteren 

Play Video