Wateropvang en -hergebruik

Water is van vitaal belang. Mensen kunnen niet lang leven zonder. Daarom is het essentieel dat een men toegang heeft tot schoon, overvloedig water voor dagelijks gebruik. Dit is echter niet altijd mogelijk in gebieden met weinig neerslag, weinig oppervalktewater of onvoorspelbare regenval. Mensen moeten een strategie hebben voor waterbeschikbaarheid op lange termijn en recycling van grijs water.

Ontwerpen van geïntegreerde infrastructuren voor de opvang, filtering van regenwater en het hergebruik van water.

Basisbeginselen van het beoordelen van een watersituatie op een gegeven locatie, hoe een systeem voor het opvangen van hemelwater en grijswaterfiltering te ontwikkelen.

Flip-over. Grind, plastic randen, graafgereedschap, schoppen, vaten, metalen of plastic buizen van 10 cm, overig leidingwerk.

 1. Bekijk de film “Blue Gold: World Water Wars” https://www.youtube.com/watch?v=megBMpB33jE. Bespreek je met de groep hun ervaringen met water.
 2. Ontwerp en construeer een schaalmodel voor een regenwateropvangsysteem dat geen elektriciteit gebruikt voor het verpompen van water als antwoord op wereldwijde waterproblemen. Regenwater wordt meestal verzameld op daken of aangelegde hellingen en vervolgens opgeslagen in stortbakken of tanks naast huizen. Uitstekende handleidingen hiervoor zijn verkrijgbaar bij The International Rainwater Harvesting Alliance.

  Meestal laat men het eerste regenwater na een droge periode weg lopen. De rest van het regenwater wordt vervolgens opgeslagen en gebruikt voor distributie of in een alternatief leidingsysteem in huis. Vaak wordt een zandfilter gebruikt tussen de opslagtank en het huis. Dit kan periodiek worden doorgespoeld.

 3. Ontwerp nu de componenten voor een helofytenfilter voor één huishouden. helofytenfilters worden gebouwd met oppervlaktestroming (SFCW) of onder stroming (SSFCW).

  De eerste gebruikt planten die in de grond groeien boven een ondoordringbare laag. De SFCW werkt in een overstroomde toestand.

  Een SSFCW gebruikt ongeveer 700 mm grind aangebracht boven een ondoordringbare laag en het afvalwater stroomt horizontaal ongeveer 100 mm onder het oppervlak van het grind – vandaar “onderstroming”. Planten worden in het grind gekweekt met hun wortels in het water onder het grindoppervlak. Typische planten die worden gebruikt in aangelegde wetlands zijn Phragmites Australis, Typhus en Scirpus.

 4.  

Nabespreking van deze ervaring kan het beste worden gedaan in de vorm van een selectiewedstrijd waarbij iedereen de diversiteit van opvang- en filtermodellen kan zien en bekritiseren. Vraag: wat werkte niet zoals het zou moeten zijn? Hoe kan dit verbeterd worden?

 

 • Studenten: Vraag leerlingen wat ze geleerd hebben over de technische en praktische aspecten van het opvangen van regenwater en behandeling met grijs water? Hoe past dit in de maatschappij? Hoe kan dit gebruikt worden in de rest van de wereld? Wat was het belangrijkste in deze activiteit gebeurde? Welke zaken missen ze nog?
 • Facilitators: Wat heeft u opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de aanwijzingen? Zij er risico’s of onvoorziene resultaten naar voren gekomen? Wat zou u de volgende keer anders doen?
Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video