2.3.2 Gelukseconomie

Wat hebben we nodig voor een bevredigend leven?

Deze activiteit kan vele vormen aannemen: brainstormen, of prioriteren en sorteren van behoeften versus. wensen. Deze vraag leidt tot de volgende vraag: “Hoe krijgen we wat we nodig hebben?” In een conventioneel paradigma zou de discussie beperkt kunnen zijn tot materiële producten en de rollen van consumenten, producenten, markten en geld; de facilitator zou deelnemers kunnen vragen voorbeelden geven van concepten in hun eigen leven.

Eén citaat van Ghandi kan een interessant debat zijn over behoefte versus hebzucht: “Our world has enough for each person’s need, but not for his greed.”
Wat hebben we allemaal echt nodig en op welk punt wordt een persoon hebberig? Sommige fascinerende en tot nadenken stemmende punten komen op als we de quote in relatie met duurzaamheid analyseren. Jongeren zien in dat onze behoeften niet alleen economisch zijn, maar ook hoe de samenleving functioneert, de gezondheid van mensen en hoe we elkaar behandelen.

 

Enig zicht krijgen op de samenhang tussen onze behoeften en effectieve manieren om hieraan tegemoet te komen.

Deelnemers leren hoe ze aan hun behoeften kunnen voldoen zonder te bezwijken voor consumentisme en bedrijfsdictaten.

flipover, computer met DVD speler, DVD “The Economics of happiness”, beamer

  1. Laat de film The Economics of Happiness zien.
  2. Onderzoek de behoeften in de groep door iedereen persoonlijk te vragen om over hun behoeften te praten.
  3. Vervolg met een gesprek over wat de groep als de oorzaken in onze samenleving beschouwt die de vervulling van behoeften belemmeren. Leg verbanden tussen de problemen en de mogelijkheden van de consumptie, creatie, uitwisseling, delen, enz. Breng de concepten lokale economie en ondernemerschap, het stimuleren van de uitwisseling van producten, diensten en “kennis” naar voren.

Vraag de jongeren hoe ze nu aankijken tegen wensen en behoeften. Wat zien ze als verschil tussen een wens en een behoefte? Vraag ook welke delen van de film hun speciaal zijn bijgebleven.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video