Gaan voor een groene stad

Steeds meer mensen die in steden leven, zoeken naar een doel om voor te leven. Ze willen niet opgaan in de massa en ook in de stad een vorm van een positieve en actieve gemeenschap ervaren. Jongeren die zich aansluiten bij zo’n groep in de stad, willen zich vaak op een positieve manier inzetten om stedelijke verwaarlozing, inkomensongelijkheid, eenzaamheid, milieuvervuiling en racisme tegen te gaan door activisme, onderwijs en door een voorbeeld te zijn voor anderen.

Dit alles is terug te vinden in de Ecobarrios projecten. Deze projecten werken aan een duurzame groene stad door middel van projecten zoals het onderhouden van een stadstuin, maatschappelijke projecten in sloppenwijken of het inzamelen van zwerfvuil. Jongeren uit gezinnen met een laag inkomen vechten voor betere scholen en leefbare banen. Andere jongeren werken eraan om de verbinding tussen scholen en bedrijven te versterken, vanuit diverse culturen en gericht op verduurzaming van de relatie en de omgeving.

Veel jonge leden binnen Ecobarrios-projecten halen steun en kracht uit de visie omtrent duurzaamheid, als het antwoord op de uitdagingen waarmee zij elke dag worden geconfronteerd. Ecobarrios ziet dat als de ‘zaadjes’ die ze willen zaaien in de maatschappij. Het Ecobarrios-trainingsprogramma is voor alle leeftijden maar heeft zeker een grote impact op jongeren. Het bekrachtigd ze op een manier die traditionele schoolsystemen niet kennen in hun curriculum.

Onderzoek naar de vraag: Hoe kunnen jongeren groepen zich op een positieve en actieve manier inzetten voor het verbeteren van hun stad.

Een horizontaal perspectief op stedelijke kwesties en participatie van jongeren. Leren wat het betekent om de ander te respecteren en van / met de ander te leren.

Internettoegang of contact met actieve jeugdgroepen in een stad

Stappen: 

 1. Deel de groep op in teams van elk 4 – 6 personen, afhankelijk van het aantal deelnemers.
 2. Elk team moet ten minste één persoon hebben die kan vertalen van Engels naar Nederlands.
 3. Iedere groep kiest twee buitenlandse en een Nederlandse jongerenorganisatie uit de onderstaande lijst om te verkennen en om van iedere organisatie een kort verslag te schrijven over wat de visie, missie en activiteiten zijn van iedere organisatie.
 4. Ieder team kiest een project uit een van de onderzochte organisaties uit om als voorbeeld te gebruiken om in de eigen stad (of dorp) een soortgelijke project op te zetten.
 5. Ieder team beschrijft van het uitgekozen project de visie, missie en plan van aanpak voor in de eigen stad (of dorp).
 6. Vervolgens presenteren ze het project aan de hele groep.

Lijst van buitenlandse organisaties

 • Actieve Element Foundation
 • Communitybuilders Teenagers
 • Harlem Live!
 • Wiretap
 • Youth Channel
 • Het Centre for Teen Empowerment
 • The Mirror Project
 • Listen, Inc.
 • Youth Empowerment Centre
 • Project Seattle Young Peoples

Lijst van Nederlandse organisaties

Leerlingen Nabespreking van deze opdracht kan het beste worden gedaan in de vorm van feedback. Aan de hand van vastgestelde criteria, opgesteld door de leerlingen, worden de presentaties beoordeeld door de leerlingen en geven de leerlingen elkaar feedback.

Facilitators Welke bijzonderheden zijn u opgevallen tijdens de uitvoering van deze oefening? Hoe goed hebben leerlingen de opdracht kunnen uitvoeren? Wat hebben de leerlingen gebruikt van de aanwijzingen? Is er iets gebeurt tijdens de uitvoering van de opdracht dat uw aandacht op risico’s of onvoorziene resultaten vestigde?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 50% 50%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 50% 50%
 • Hart – Attitude – Gedrag 80% 80%
 • Samenleven – Community 80% 80%

SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video