Adopteer een schaap

Verhalenmenu

Adopteer een schaap

Jet en Nina gaan ieder jaar met hun opa en oma naar de schaapskooi in Epen. Hun opa heeft voor elk kleinkind een schaap geadopteerd. In maart zijn er lammetjesdagen. Je kunt de nieuwgeboren lammetjes komen bewonderen in de stallen. Het is ieder jaar weer een heel feest. Jet en Nina kijken er naar uit om de lammetjes te mogen voeren met drinkflesjes gevuld met lammerenmelk.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Ecosysteemdiensten wordt beschreven als “de  baten  die  mensen verkrijgen  uit  ecosystemen”  (Millennium  Ecosystem  Assessment  2005).  Er zijn vier soorten diensten: toeleverende diensten, regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende diensten. Kun je voor de schaapskudde in het Gulpdal voorbeelden van ecosysteemdiensten bedenken die van toepassing zijn? Denk aan toeleverende diensten als wol, regulerende diensten als bodemherstel en culturele diensten als ecotoerisme. Maak hier een overzichtelijke tabel van.

Bekijk de video over “tragedie van de meent”. Beschrijf drie voorbeelden uit je eigen omgeving waar het principe van de tragedie van de meent van toepassing is?

Geef ook drie voorbeelden in jouw omgeving van hoe mensen via sociale contracten en gemeenschappelijke afspraken collectieve goederen, zoals de lucht, water en natuur, beschermen tegen onze eigen individuele impulsen en het principe hanteren “Wat goed is voor ons allemaal is goed voor een ieder van ons’?

Natuurbeheerders betalen de herder tijdens het begrazingsseizoen (acht maanden per jaar) een dagvergoeding voor het uitvoeren van begrazingsbeheer. Deze ligt tussen € 250 en 300. Dit is niet voldoende om de volledige kosten van een natuurbegrazingsbedrijf te dekken. Hoe komt dat?

De recreatiesector in Zuid-Limburg heeft de jaarlijkse omzet mede te danken aan het landschap. Toch valt het niet mee om de recreatiesector, die belang heeft bij het in standhouden van het heidelandschap, financieel medeverantwoordelijk te maken. Waardoor komt dit denk je?

Wie zou volgens jou het exploitatietekort van het natuurbegrazingsbedrijf van de herder moeten aanvullen?

Heb jij het er persoonlijk voor over om een schaap te adopteren, zodat de heidelandschappen in stand kunnen worden gehouden? Waarom wel of waarom niet?

Play Video