De Tegenstroom

Verhalenmenu

De Tegenstroom

Met sierlijke groene letters staat er ‘De Tegenstroom’ op de deur van de boerderijwinkel, waar onder andere zelfgekweekte groenten en fruit en ambachtelijke producten uit de omgeving worden verkocht. Waar zou dat voor staan? Ik neem me voor Marja en haar man Simon naar het achterliggende verhaal te vragen als ik mijn boodschappen afreken.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Waarom kiezen consumenten ervoor om boodschappen te doen bij kleinschalige ondernemingen? Welke (andere) manieren kun je bedenken om op een duurzame manier boodschappen te doen?

Grootschalige commerciële bedrijven veroorzaken schade aan ons milieu. Lokale ondernemers zoals Marja willen hier niet aan bijdragen.

Welke waarden staan bij klimaatbewuste ondernemers centraal?

En aan welke criteria voldoet een klimaatbewuste onderneming?

Marja vertelt dat het voor haar bedrijf een meerwaarde is om te kunnen samenwerken met andere lokale ondernemers. Welke economische reden(en) kun je hiervoor bedenken?

Vroeger was een kleinschalige economie de norm. Door globalisering en technologie werd productie steeds massaler en de afstand tussen product en consument steeds groter. Volgens Marja is er een sociale transitie in gang gezet, waarbij lokaal in- en verkopen weer vanzelfsprekend wordt. Hoe zou een kleinschalige economie er nu uit kunnen zien?

Wat is ervoor nodig om deze transitie mogelijk te maken?

Maak een lijstje van vijf lokale ondernemingen in jouw buurt. In hoeverre voldoen deze aan jouw criteria van een klimaatbewuste onderneming?

Stel je voor dat je deze ondernemingen zou mogen adviseren. Op welke vlakken zouden ze hun onderneming anders kunnen vormgeven om meer klimaatbewust te worden?

‘De Tegenstroom’ is gebaseerd op een beweging die in 2021 in gang is gezet onder de naam ‘Reaction’. Daarover leer je meer in de documentaire Reaction (VPRO) en op de VPRO website.

Play Video