Hoe blijf ik uit de ratrace?

Verhalenmenu

Hoe blijf ik uit de ratrace?

Frans zucht eens diep. De zorgen over zijn biologische bloemenkwekerij, die al generaties lang binnen de familie is, zijn groot. Hier liggen zijn honden, poezen en konijnen begraven en de bomen op het terrein zijn getuigen van goede tijden én zware tijden. Voor Frans heeft het land zelf een ‘ziel’; alles wat er groeit en aanwezig is heeft voor hem betekenis. De gedachte om de boel te verkopen en dit alles achter te laten, snijdt door zijn ziel.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Waarom zou de overheid willen investeren in de herinrichting van glastuinbouwgebieden door het beschikbaar stellen van subsidies?

Door verticale teeltsystemen kan een tuinder nog efficiënter kweken. Kun je drie voorbeelden opzoeken van verticale teeltsystemen? Maak hier ook een collage van.

Frans gebruikt kruiden om zijn gewassen te versterken. Wat wordt daarmee bedoeld?

Hoe kunnen kruiden een positieve of negatieve impact kunnen hebben op gewassen?

Waarom gebruiken reguliere bedrijven geen kruiden naast hun gewassen?

Wat wordt binnen de biologische teelt bedoeld met goede en slechte ‘buren’?

Maak een schematische tekening van de keten van de lokale afzet van Frans’ zijn bloemen.

Beschrijf de keten (schematisch) van Nederlandse bloemen, die in Duitsland in een bloemenstal worden verkocht.Welke keten is volgens jouw het duurzaamst? En waarom?

Als Frans stopt, dan heeft dat direct groot effect op de hele keten. Waarom?

Wat zijn de voordelen voor Frans om zijn bloemen lokaal af te zetten?

Wat zijn de voordelen voor de klanten van Frans om lokaal gekweekte biologische bloemen te kopen?

Wat zijn sterke kanten en risico’s van een familiebedrijf?

Wat maakt het emotioneel zwaar voor Frans om zijn bedrijf te verkopen, wetende dat dit bedrijf al generaties lang door zijn familie wordt gerund?

Frans voelt zich gehecht aan het land waar hij woont en werkt. Herken je dat? En waar merk je dat aan?

Hoe moeilijk of gemakkelijk is het denk je voor jou om te verhuizen?

Steeds meer (kleine) boeren en tuinders zijn genoodzaakt hun bedrijf te verkopen. Wat betekent dit voor hen persoonlijk? En wat betekent dit uiteindelijk voor het land zelf?

Play Video