Vincents levenswerk

Verhalenmenu

Vincents levenswerk

“Zo heb ik nog nooit naar de schilder Vincent van Gogh gekeken; als een arme man, die worstelde met het leven en moeite had zichzelf staande te houden”, bedenkt Tim. Net als Vincent houdt Tim erg van schilderen, maar zijn vader vindt dat maar niets. Die wil dat hij een ‘echt vak’ gaat leren. Iets waar je geld mee kan verdienen. “Alsof schilderen geen echt vak is!”, denkt Tim boos.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Social media en digitale platforms worden steeds vaker ingezet door kunstenaars om te leren van elkaar, kunstzinnig werk te verspreiden en te werken aan bekendheid. Wat zijn voordelen van digitalisering voor kunstenaars? Kun je ook nadelen benoemen?

Natuur en kunst waren voor Vincent van Gogh onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op 10 December 1882 schreef hij naar zijn broer Theo: “Ik kan soms zoo verlangen naar landschap te maken, net als naar een verre wandeling om eens op te frisschen en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als ’t ware een ziel.” Wat zou Vincent hiermee bedoelen?

Hoe kun je de expressie en ‘de ziel’ van de natuur terugvinden in het werk van Vincent? Kun je dat uitleggen aan de hand van voorbeelden?

Vincent kan soms zo verlangen om een lange wandeling te maken in de natuur en daar dan opgefrist door raken. Herken je dat je opgefrist kan raken door te wandelen in de natuur? Wat geeft jou nog meer zo’n gevoel van verfrissing in het leven?

Wat is voor jou belangrijker: een goede baan waar je veel geld mee verdient of een baan waar je heel gelukkig in bent? 

Hoe zou jij een baan die geld oplevert en doen waar je gelukkig van wordt, combineren?

Bestaan er echt beroepen alleen geschikt voor mannen? En voor vrouwen? 

Hoe is dat voor jou als een vrouw een beroep uitvoert wat veel door mannen wordt gedaan? En andersom?

Vincent schreef in een brief naar Theo: ‘’Mijn leven is aan de wortel aangetast, ook ik sta niet meer stevig op mijn benen.” Hij was uitgeput van het harde werken en de hoge eisen die hij aan zichzelf stelde. Hij was onzeker over zijn toekomst en voelde zich mislukt als mens en kunstenaar. Hoe belangrijk was het voor Vincent om te slagen in het leven? En is dat gelukt?

Hoe belangrijk is succes in het leven voor jou persoonlijk? En wat ervaar je als succesvol?

Play Video