De grenzen zijn bereikt!

Verhalenmenu

Te veel stikstof: de grenzen zijn bereikt!

Van jongs af aan ging Arnold met zijn vader mee naar activiteiten van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Hij vond het heerlijk om in de natuur te struinen en op een dag vond hij een dode sperwer in het bos. Om zijn pootje zat een metalen ring. Arnold besloot om contact te zoeken met de persoon die de vogel geringd had. Het bleek een roofvogelonderzoeker, die hem enthousiast maakte om zelf ook roofvogels te (onder)zoeken.

Lees meer

Navigatie:

Onderzoeksvragen

Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de natuur. Welke organisaties beschermen planten en dieren? Hoe beschermen deze organisaties planten en dieren?

Welke manier van beschermen spreekt jou het meeste aan? Beschrijf waarom.

Een te veel aan stikstof geeft ernstige milieuproblemen. Zo ernstig dat in Nederland zelfs een aparte minister is aangesteld om de stikstofproblematiek aan te pakken. 

Beschrijft vijf milieuproblemen, die door te veel stikstof ontstaan, en wel oplossingen er zijn..

Hoe ziet de stikstofkringloop eruit? Maak een tekening om dit uit te leggen. Denk aan:

  • De diverse scheikundige vormen hoe stikstof (N) in de natuur kan voorkomen
  • Welke problemen die in de natuur voorkomen, worden veroorzaakt door stikstof
  • Hoe niet schadelijke stikstofvormen omgezet kunnen worden in schadelijke vormen
  • Hoe schadelijke vormen van stikstof weer onschadelijk gemaakt kunnen worden
  • De menselijke invloed op deze kringloopprocessen.

Ons kleine land verdiende in 2019 € 8,7 miljard euro aan de afzet van vlees, waarvan 5,2 miljard voor de export. Wat is de relatie tussen de vleesproductie en de grote stikstofproblemen?

Welke economische belangen zie je bij de aanpak van de stikstofproblematiek?

In het Amazone-regenwoud wordt 6.000 km2 per jaar aan bomen gekapt ten behoeve van sojaproductie voor veevoer. Ter vergelijking: 1 km2 is 200 voetbalvelden. Kun je uitleggen hoe je door het eten van een hamburger of stuk kaas, bijdraagt aan ontbossing, milieuvervuiling en sociale ongelijkheid?

Waar kun je op letten bij het eten van een hamburger of stuk kaas, om de ontbossing, het milieu en de sociale ongelijkheid minder te belasten?

Wat kun je zelf doen om de problemen van stikstof te verminderen? Wat doe je al?

Play Video