Tussen twee werelden

Tussen twee werelden

Stilletjes zit Fatma aan het ontbijt. Ze tuurt in haar kopje, waaruit de damp van koffie met kardemom omhoog kringelt. Vandaag is het acht jaar geleden dat zij en haar man met hun twee kinderen in Nederland aankwamen. De tijd is snel gegaan: Ahmad woont al niet meer thuis en ook Nour zal binnenkort haar vleugels uitslaan. Fatma voelt hun vertrek uit Aleppo als de dag van gisteren. Ze treurt nog elke dag om het verlies van hun thuis en haar dierbaren en verlangt naar haar geboorteland van voor de oorlog.

Lees meer

Onderzoeksvragen

In tegenstelling tot haar moeder Fatma went Nour relatief snel aan haar nieuwe omgeving in Nederland. Welke factoren maken dat het voor een migrant of vluchteling makkelijker of moeilijker is om zich in een nieuwe omgeving thuis te voelen (te integreren)?

Welke rol speelt taal hierbij?

Wereldwijd verlaten miljoenen mensen hun huizen omdat ze niet meer veilig zijn. Welke rol speelt het klimaat bij migratie en in de wereldwijde vluchtelingenproblematiek?

Welke rol speelt economie bij migratie?

Mensen die om economische redenen hun toevlucht elders zoeken worden vaak ‘gelukzoekers’ genoemd in plaats van vluchtelingen. Is vluchten uit armoede anders dan vluchten van andere levensbedreigende omstandigheden?

Wat wordt er verstaan onder ‘expats’ en waarin verschillen zij van andere migranten?

Nour groeit als kind van migranten op tussen twee culturen. Wat doet dat met je, denk je?

Welke factoren kun je bedenken die invloed hebben op het vormen van je identiteit? En hoe wordt jouw eigen identiteit bepaald?

Door het toekennen van identiteit meten we onszelf en anderen aan allerlei sociale criteria. Waarom doen we dit? En wat is hiervan de keerzijde?

Nour denkt na over wat ze later wil worden, maar ze weet het nog niet. Ze wil vooral zichzelf zijn en haar dromen verwezenlijken. Welke dromen heb jij?

In hoeverre denk je dat de plek waar je wordt geboren bepalend is voor hoe je je ontwikkelt en wat kunt bereiken?

Navigatie:

Play Video