Stem van de aarde

Stem van de Aarde

Meneer Tesfa staat bij het raam voor zich uit te mijmeren. Zoals elke dag zwaai ik als ik zijn huis voorbij loop. Hij kijkt op en lacht als hij mij ziet, maar in zijn ogen staat verdriet. Hij slaagt er maar niet in om in ons land te aarden, onder de waterige hemel, in deze grauwe buurt van steen en beton.

Lees meer

Onderzoeksvragen

Waarom noemt Meneer Tesfa de westerse maatschappij verarmd en wereldvreemd?

Meneer Tesfa zegt dit terug te horen in onze manier van praten. Denk jij dat taal de macht heeft om te beïnvloeden hoe we naar de wereld kijken?

Vergelijk het westerse wereldbeeld met dat van meneer Tesfa en zijn Ethiopische voorouders. Welke gevolgen heeft het westerse wereldbeeld voor het leven op aarde?

Onze taal vormt niet alleen ons wereldbeeld, maar ook ons handelen. Overal ter wereld worden rivieren en natuurgebieden erkend als rechtspersonen, waardoor ze een ‘stem’ krijgen in ons economische systeem. Meer daarover vind je hier en hier [NL] en in deze video [EN].

Wat betekent deze ontwikkeling voor (economische) welvaart, denk je?

Woorden hebben een bepaalde gevoelswaarde en woordkeus bepaalt dan ook hoe we ergens over denken. Wat voor effect heeft het gebruik van termen als ‘hulpbronnen’, ‘milieu’, ‘duurzaamheid’, ‘biodiversiteit’ en ‘klimaatverandering’?

Door ons taalgebruik aan te passen, kunnen we ook onze beeldvorming veranderen. Hoe kunnen we door middel van taal meer verbondenheid met de aarde creëren en de natuur meer tot leven laten komen?

Begin met het vinden van alternatieven voor de bovenstaande termen.

Aan welk natuurgebied of -element in jouw omgeving zou je een stem willen toekennen?

Wat heeft het ‘personificeren’ van een boom, rivier of wolk voor effect op hoe je de natuur beleeft?

In ‘The Council of all beings‘ [EN], ontwikkeld door ecofilosoof Joanna Macy, kun je met een groep ervaren hoe dit is.

Bekijk de documentaire ‘The Rights of Nature: A Global Movement’ voor extra verdieping.

Navigatie:

Play Video