Alleen ga je vaak sneller – met elkaar kom je verder!

Maar hoe kun je goed met elkaar samenwerken? Wat komt daar allemaal bij kijken? En op welke manier ga je je dan inzetten binnen een project? Hoe zorg je er in een organisatie of een project voor dat de mens in heelheid aanwezig mag zijn? Dat de balans tussen werk en privé mag kloppen, dat je als mens echt gezien wordt? En hoe zorg je dat mensen elkaar echt groter en mooier maken? Aan de structuurkant vraagt dit om het zorgvuldig opstellen van de verbintenis. Die geeft inhoud aan wie je bent (binnenkant) en wat je wil doen (buitenkant). Een voorbeeld van zo’n verbintenis is uitgewerkt voor het deelgenootschap. Deze opdracht maakt gebruik van de opzet van de verbintenis bij een deelgenootschap. Een deelgenootschap kun je zien als een groep mensen die samenwerkt aan een project, zonder dat daar een juridische structuur voor aanwezig is. Een goed voorbeeld van een deelgenootschap binnen scholen is bijvoorbeeld een leergemeenschap. In een leergemeenschap werken docenten, studenten en experts uit het bedrijfsleven samen aan het oplossen van complexe problemen in de maatschappij.

Het opstellen van een verbintenis voor een project waarin meerdere deelnemers samenwerken vanuit hun eigen passie en talenten en in co-creatie met elkaar.

Deelnemers leren hoe ze een verbintenis voor een project kunnen opstellen waarin meerdere deelnemers samenwerken vanuit hun eigen passie en talenten en in co-creatie met elkaar.

  1. Formeer een groep met een gezamenlijk doel. Dit kan bijvoorbeeld het ondernemersgroepje uit de opdracht ‘Dorp van Dozen’ zijn. Of het starten van een leergemeenschap op je school. Of de groep waarmee je een profielwerkstuk wil gaan uitwerken.
  2. Vul het formulier ‘Mijn bijdrage en verlangen’ in.
  3. Bespreek in je groep de uitkomsten van het invullen van het formulier. Iedere deelnemer in de groep krijgt vijf minuten om zijn of haar formulier toe te lichten. Na de vijf minuten krijgen de overige deelnemers twee minuten de tijd om te ‘spiegelen’ wat de deelnemer heeft ingebracht in de groep. Spiegelen betekent dat zonder oordeel of mening herhaald wordt wat de deelnemer heeft gezegd.
  4. Na afloop stellen de deelnemers van het groepje een voorstel samen op, waarin de rollen en taken worden beschreven van de deelnemers, die een bijdrage kunnen leveren om het doel van het project te kunnen gaan halen.

Verbintenisformulier, pennen

 Vraag de jongeren wat ze ontdekt hebben over hun interesses, het afstemmen met anderen en hoe je samen zaken kunt opbouwen.  Wat was het belangrijkst in wat er in deze activiteit gebeurde? Wat hebben ze gemist?

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video