Asset Mapping

Voortbouwend op wat er al is, kunnen mensen aangemoedigd worden samen te werken om de sociale vitaliteit van gemeenschappen te verbeteren. Iedereen heeft iets positiefs bij te dragen en weet dat de middelen die nodig zijn om een gezonde, levendige gemeenschap te creëren al bestaan binnen de gemeenschap.

Eén manier om iets over een gemeenschap te leren, is door een inventariskaart te maken, een inventarisatie van de gaven, talenten en middelen binnen een gemeenschap. Deze aanpak kan helpen bij het verbinden en gebruiken van die middelen om het volledige potentieel van de gemeenschap te realiseren.

Om de rijke ‘pool’ van middelen binnen een gemeenschap te vinden, is het belangrijk om te erkennen en te respecteren dat:

 • Iedereen talenten, vaardigheden en geschenken heeft die belangrijk en relevant zijn voor de fitheid en levendigheid van de gemeenschap.
 • Telkens wanneer individuen deze vermogens gebruiken, de gemeenschap waarin ze wonen versterkt wordt .
 • Sterke gemeenschappen, plaatsen zijn waar de capaciteiten van lokale individuen worden onderkent, gewaardeerd en geactiveerd.

 

 

Met deze activiteit willen we leerlingen inspireren om de bestaande middelen binnen hun gemeenschap te waarderen en te ontdekken.

Meer verbondenheid met de gemeenschap rond de school.

De Asset Map

  1. De vaardigheden die je nodig hebt om een Asset Map te maken zijn:
   Interesse en nieuwsgierigheid naar de mensen en plaatsen om je heen
   • Een schatjagers mentaliteit hebben om dieper te graven en onder de oppervlakte te kijken
   • Een methode hebben om de informatie waarover je meer te weten komt vast te leggen
   • Een verlangen hebben om de sterke punten, of iets wat goed werkt, te ontdekken en te vieren in je gemeenschap
  2. Er is niet één beste manier om een inventariskaart te maken. In de eenvoudigste vorm kun je een AssetMap maken door rond te lopen door de buurt en gesprekjes aan te gaan met mensen zodat je de speciale personen, plekken en systemen in de wijk kunt ontdekken. Je kunt een AssetMap in een dag maken maar ook, als je er meer diepgang in legt, een paar maanden mee bezig zijn.  Je kunt informatie verzamelen via wijkonderzoek, online onderzoek, het lezen van wijkkrantjes, een op een interviews en/of wijkbijeenkomsten.
  3. Je kunt op je kaart diverse thema’s terug laten komen. Denk bijvoorbeeld eens aan:
   • Transport: haltes openbaar vervoer, fietsroutes, flex-auto plekken, mensen die willen carpoolen.
   • Kinderopvang: personen die geïnteresseerd zijn in het delen van kinderopvang of het hebben van speelafspraakjes.
   • Open plekken: ontmoetingsruimtes, parken, speeltuinen, wandelpaden.
   • Voedsel: gemeenschapstuinen, individuele/familie tuinen, fruitbomen, urban edibles, boerenmarkten.
   • Voorbereiding op noodsituaties: waterleidingen, gasleidingen, vrachtwagens, mobiele telefoons, ladders en brandblusapparaten, reanimatie apparatuur.
   • Lokale economie: goederen en diensten aangeboden door personen binnen de gemeenschap.
   • Ruilen: vaardigheden en spullen die buren bereid zijn om te delen met anderen in de wijk.
  4. Gebruik de vragen op de volgende pagina’s om informatie over de wijk/buurt te verzamelen.
  5. Maak de asset map via Google maps
   • Maak voor deze activiteit een nieuw Google account aan
   • Klik op het menu icoontje linksboven
   • Klik op “Mijn plaatsen”
   • Klik op “Kaarten” links boven
   • Klik op “Kaart maken” onderaan
   • Klik op “Naamloze kaart” en maak een kaartnaam aan
   • Klik op “Naamloze laag” en maak een laagnaam aan
    • Mensen
    • Plaatsen
    • Bedrijven
    • Ruilen
    • Kinderopvang
    • .
   • Zoom in op de buurt/wijk
   • Klik “Basiskaart” aan en zet deze op satelliet
   • Klik op het “pin” symbool,
   • Klik op een punt en geef dit punt een herkenbare naam. Plaats ook een beschrijving van wat hier te vinden is.
   • Klik op het stijl icoontje in het pop-up venster en kies een passend icoontje.
   • Maak meer lagen aan en plaats hierop de overige pins.
   • Kies in het linker venstertje op “delen” en kies of je de kaart publiek toegankelijk wil maken of alleen voor bepaalde mensen.

De Mens

Mensen zijn de centrale bron van welvaart voor de wijk. Leer de personen in de wijk kennen door persoonlijke interviews of wijkbijeenkomsten. Bepaal welke informatie je over deze personen wilt vastleggen en bedenk een methode om de informatie die je krijgt te registreren.
Hieronder staan enkele vragen die je kunt verkennen:

  • Wat is belangrijk voor jou? Waar ligt je grootste passie?
  • Welke vaardigheden leerde je thuis, op school, in de gemeenschap of op het werk?
  • Wat zijn je hobby’s of interesses? Waar ben je echt goed in? Wat kun je aan anderen leren?
  • Op welke manieren ben je betrokken geweest binnen de wijk/buurt? Op welke manieren wil je betrokken zijn bij de wijk/buurt?
  • Welke vaardigheden, talenten, middelen, materialen of voorraden heb je die je bereid bent te delen met de andere bewoners van de wijk/buurt?
  • Welke vaardigheden of kennis heb je in verband met je carrière of beroep?
  • Van welke groepen of netwerken maak je deel uit? Van welke groepen of netwerken zou je deel uit willen maken? Welke groepen of netwerken zou je willen helpen oprichten?
  • Is er iets dat je nodig hebt?
  • Wat zou je in de buurt/wijk willen zien wat nu niet bestaat? Wat hoop en droom je voor je buurt/wijk?
  • Wie zou je beschouwen als buurthistoricus? Wie zou je opzoeken als je op zoek was naar oude wijsheden?
  • Welke positieve activiteiten zijn er nu al waarvan je er meer van zou willen zien? Welke ideeën heb je om de levendigheid in de buurt/wijk te verbeteren?
  • Wat is de beste manier om contact met je op te nemen?

Terwijl je over de personen leert, zul je ontdekken hoe de mensen onderling verbonden zijn. Je leert ook de informele groepen kennen die bestaan binnen een gemeenschap. In vrijwilligersorganisaties zitten mensen die elkaar redelijk goed kennen, samenwerken en een gedeeld belang hebben. Ze zijn een pluspunt in de gemeenschap die kan worden gemobiliseerd. Er zijn veel soorten vrijwilligersorganisaties waarin mensen verbonden zijn door:

  • Interesses: kunst, muziek, sport, gezondheid, tuinieren, wandelen, schrijven, boeken, politiek
  • Werk of carrière: netwerken, vakbonden, bedrijfsverenigingen
  • Een doel: liefdadigheid, taakgroepen, vrijwilligerswerk, fondsenwerving, service
  • Leeftijd: jeugd, ouderen
  • Geografie: buurtverenigingen, buurtwachten
  • Spiritualiteit of geloof: congregaties, studiegroepen, koren
  • Ondersteuning: Opvoedgroep, zelfhulpgroep, steungroepen

 

 

Plaats

Organisaties
Ontdek meer informatie over de organisaties in de wijk/buurt. Denk bij elk van hen na over welke mogelijkheden er zijn binnen die organisatie. Denk verder dan hun beoogde doel(en). Je kunt bijvoorbeeld een kerk in de buurt hebben. Behalve dat het een plaats van aanbidding is voor zijn leden, kan een kerk ook een ontmoetingsruimte hebben, een parkeerplaats, een kopieermachine, stoelen, tafels, opslag en een keuken. Wellicht heb je een restaurant in de wijk. Naast een plek om te eten, kan een restaurant ook mogelijkheden bieden voor bijeenkomsten, banen, stages, donaties of samenwerkingsverbanden. Zoek in je verkenning van organisaties naar:

  • Welke organisaties bestaan er binnen de buurt/wijk?
  • Wat is het doel, de intentie en de missie van deze organisaties?
  • Wie zijn er werkzaam in die organisaties?
  • Wie werkt er samen met die organisaties?
  • Welke rol zou je willen dat de organisaties in de buurt/wijk spelen?
  • Op welke doelen, diensten of projecten hoop je binnen deze organisaties?

Je kunt op zoek gaan naar: kerken, hogescholen, universiteiten, bejaardentehuizen, brandweer, ziekenhuizen, klinieken, faciliteiten voor geestelijke gezondheidszorg, bibliotheken, politie, scholen, nutsbedrijven, buurthuizen, radio- of tv-stations, kleine bedrijven, grote bedrijven, sociale  diensten, overheidsinstanties, thuisbedrijven, non-profitorganisaties, religieuze organisaties, supermarkten, markten en/of restaurants.

Omgeving
Leer de natuurlijke en gebouwde omgeving waarin de wijk/buurt ligt kennen.

Je zou luchtkwaliteit, waterveiligheid, bomen, landschapsarchitectuur, landbouw, planten- en dierenleven, energiebronnen, bossen, meren, vijvers, beken, rivieren, mineralen, natuurlijke oriëntatiepunten, parken, recreatiegebieden, braakliggend land, recycling, compost en afvalbronnen kunnen verkennen.

Je kunt de fysieke, gebouwde omgeving verkennen, inclusief gebouwen, bruggen, trottoirs, straatverlichting, wegen, tuinen, speeltuinen, sculpturen of historische bezienswaardigheden.

  • Welke natuurlijke elementen bestaan er binnen de wijk/buurt?
  • Welke open ruimtes zijn er?
  • Hoe wordt het land gebruikt? Hoe zou je het land graag gebruikt zien worden?
  • Welke gebouwen of constructies zijn er binnen de wijk/buurt?
  • Hoe worden de gebouwen of constructies gebruikt?

Systemen

Lokale economie
Om te ontdekken hoe geld wordt verdiend, besteed en geïnvesteerd in de buurt/wijk zou je het volgende kunnen verkennen: inkomen, beroepen, methoden voor uitwisseling en ruilen, belangrijke industrie en diensten, gemeenschapsvermogen, ongebruikte economische hulpbronnen, toegang tot goederen en diensten en geldcirculatie.

Een aantal vragen die je zou kunnen onderzoeken zijn:

  • Hoe geeft de buurt/wijk normaal zijn geld uit?
  • Hoe blijft geld binnen de buurt/wijk of verlaat het de gemeenschap?
  • Verdienen de buurt-/wijkbewoners hun geld buiten of binnen de gemeenschap?
  • Welke krachten buiten de gemeenschap beïnvloeden de economische gezondheid van de buurt/wijk?
  • Welke ideeën heb je om de economische vitaliteit van de gemeenschap te vergroten?

Cultuur en spiritualiteit
De cultuur van een gemeenschap bindt mensen samen en bevestigt hun identiteit. Cultuur helpt ons te weten wie we zijn en hoe om te gaan met elkaar en de wereld om ons heen. Om meer te leren over de cultuur, gebruiken, tradities en manier van leven van een buurt/wijk zou je het volgende kunnen verkennen:

  • Wat is de geschiedenis van de buurt/wijk? Hoe wordt geschiedenis bewaard, gevierd en geëerd?
  • Welke vormen van kunst en muziek bestaan ​​er?
  • Hoe worden buurttradities en identiteit behouden?
  • Hoe zijn buurtbewoners verbonden met hun cultuur?
  • Hoe wordt cultuur overgedragen naar jongere of nieuwere leden van de gemeenschap?
  • Welke vormen van cultuur zijn er zichtbaar? Welke vormen van cultuur vallen buiten het zicht van de toevallige voorbijganger?
  • Wat is de etnische en raciale diversiteit binnen de buurt/wijk?
  • Welke talen worden gesproken? Hoe wordt taal gebruikt om cultuur te bevestigen?
  • Welke ambachten worden er uitgevoerd?
  • Hoe komt spiritualiteit tot uitdrukking bij buurt-/wijkbewoners?
  • Welke verschillende vormen van spiritualiteit zijn er in de buurt/wijk?
  • Hoe zijn de spirituele overtuigingen en gebruiken van buurt-wijkbewoners verbonden met het gemeenschapsleven?

Informatie, kennis en communicatie
Het is belangrijk om te weten hoe de gemeenschap kennis opdoet, informatie deelt en communiceert met elkaar.

  • Welke scholen en trainingsprogramma’s bestaan er in de buurt/wijk?
  • Hoe worden nieuwe vaardigheden en kennis ontwikkeld en gedeeld?
  • Hoe weten mensen wat er gaande is in de gemeenschap?
  • Hoe wordt informatietechnologie gebruikt en door wie?
  • In welke mate en voor welke doeleinden zijn buurt/wijkbewoners geïnteresseerd in communicatie met elkaar?

Politiek kapitaal
Het leven in de buurt/wijk vereist een continue reeks beslissingen over aangelegenheden die zijn bewoners betreffen. Ontdek welke processen bepalen hoe formele beslissingen worden genomen over het opstellen en handhaven van beleid in de buurt/wijk.

  • Welke verbindingen heeft de buurt/wijk met politieke macht?
  • Wat is het formele proces om gemeenschapsbeslissingen te nemen?
  • Wie zijn de mensen in formele leidersposities binnen de lokale overheid?
  • Hoe beïnvloedt de buurt/wijk politieke beslissingen?

De buurt/wijk als geheel

Het is goed om de buurt/wijk als geheel  te bekijken. Hoe passen de mensen, plaatsen en systemen bij elkaar?

Welke vaardigheden, talenten en middelen kunnen aan elkaar worden gekoppeld om een sterker en levendiger buurt/wijk te bouwen?

Hieronder staan enkele vragen die je over de wijk/buurt kunt stellen.

  • Hoe worden talenten en vaardigheden herkend en ontwikkeld?
  • Hoe krijgen de mensen de kans om met hun gaven en talenten bij te dragen?
  • Hoe weten mensen wat er gebeurt in hun gemeenschap?
  • Hoe wisselen mensen met gedeelde interesses ideeën en informatie uit?
  • Hoe wordt nieuwe kennis gegenereerd, geleerd of gedeeld?
  • Welke vormen van kunst en muziek bestaan ​​er?
  • Hoe wordt cultuur gezien? Welke culturele artefacten zijn ​​er?
  • Welke culturele waarden komen terug in het dagelijks leven?
  • Hoe worden culturele verschillen gewaardeerd?
  • Op welke manieren drukt de gemeenschap haar spiritualiteit uit?
  • Op welke manieren heeft de gemeenschap de wens en het vermogen om samen te werken?
  • Wat is het niveau van vertrouwen en gevoel van veiligheid binnen de gemeenschap?
  • Wat zijn bronnen van trots en vreugde binnen de gemeenschap?
  • Hoe en waar hebben mensen plezier?
  • Hoe besteden bewoners hun tijd en geld?
  • Waar zijn de open ruimtes voor recreatie en uitzicht?
  • Welke grond is beschikbaar binnen de gemeenschap en hoe wordt deze gebruikt?
  • Welke natuurlijke elementen zijn bepalende kenmerken van de gemeenschap?
  • Hoe beïnvloeden omgevingscondities de menselijke interactie?
  • Hoe consistent is de toegang tot voedsel, onderdak en kleding?
  • Wat symboliseert de geschiedenis van de gemeenschap?
  • Hoe wordt er voor de mensen in de gemeenschap gezorgd?

Overweeg de drie B ‘s:

  • Beschikbaarheid: zijn goederen en services beschikbaar in de gemeenschap?
  • Betaalbaarheid: kunnen mensen de beschikbare opties betalen?
  • Bereikbaarheid: kunnen mensen gebruik maken van de goederen en services die beschikbaar zijn?

Computers met internetverbinding, google maps, schrijfblokken, mobiele telefoons met camera en spraakopname.

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video