Gelukseconomie

Wat hebben we nodig voor een bevredigend leven?
Deze activiteit kan vele vormen aannemen: brainstormen of prioriteren en sorteren van behoeften versus wensen. Deze vraag leidt tot de volgende vraag: “Hoe krijgen we wat we nodig hebben?” In een conventioneel paradigma zou de discussie beperkt kunnen zijn tot materiële producten en de rollen van consumenten, producenten, markten en geld; de facilitator zou deelnemers kunnen vragen voorbeelden te geven van concepten in hun eigen leven.

Een citaat van Ghandi: “Our world has enough for each person’s need, but not for each person’s greed.” kan een interessant debat zijn over behoefte versus hebzucht.
Wat hebben we allemaal echt nodig en op welk punt wordt een persoon hebberig? Sommige fascinerende en tot nadenken stemmende punten komen op als we de quote in relatie met duurzaamheid analyseren. Jongeren zien in dat onze behoeften niet alleen economisch zijn, maar ook hoe de samenleving functioneert. Ook zien ze het belang van de gezondheid van mensen en hoe we elkaar behandelen.

 

Enig zicht krijgen op de samenhang tussen onze behoeften en effectieve manieren om aan deze behoeften te voldoen.

Deelnemers leren hoe ze aan hun behoeften kunnen voldoen zonder te bezwijken voor consumentisme.

1 Laat de film The Economics of Happiness zien.
2 Onderzoek de behoeften in de groep door iedereen persoonlijk te vragen wat hun behoeften zijn.
3 Vervolg met een gesprek over wat de groep als de oorzaken in onze samenleving beschouwt die de vervulling van behoeften belemmeren. Leg verbanden tussen de problemen en de mogelijkheden van de consumptie, creatie, uitwisseling, delen, enz. Breng de concepten lokale economie en ondernemerschap, het stimuleren van de uitwisseling van producten, diensten en “kennis” naar voren.

flipover, computer met DVD speler, DVD “The Economics of happiness”, beamer

Vraag de jongeren hoe ze nu aankijken tegen wensen en behoeften. Wat zien ze als verschil tussen een wens en een behoefte? Vraag ook welke delen van de film hun speciaal zijn bijgebleven.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video