Thema: Banken & Muntsystemen

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Geld en geldsystemen
  • Experimenten met lokale investeringen en lokale valutasystemen
  • Gemeenschapsbanken
  • Microkrediet

Introductie

Discussieer met leerlingen over de (lange termijn) gevolgen van het huidige monetaire systeem met zijn ingebouwde schuldcreatie en over mogelijke alternatieven, zoals ethisch/sociaal bankieren, lokale valuta, gifteconomie, tijdbankieren, duurzaam beleggen en sparen. Aansluitend krijgen ze praktische opdrachten, zoals bestaande lokale alternatieve geldsystemen in kaart te brengen, een experiment met tijdbankieren uitvoeren, een nieuwe valuta ontwerpen en meer. 

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

4.2 Banken en muntsystemen

 

4.2.1 Je kunt de belangrijkste kenmerken van een op schulden gebaseerd monetair stelsel beschrijven

4.2.2 Je kunt de rol en de uitkomsten van rente in de huidige monetaire systemen beschrijven

4.2.3 Je kunt het effect van een alternatieve munt op de plaatselijke regio uitleggen

Je kunt voorbeelden geven van crypto munten gericht op duurzaamheid en deze bediscussiëren.

4.2.4 Je kunt uitleggen wat sociaal bankieren is en voorbeelden op lokaal en regionaal niveau geven

4.2.5 Je kunt het concept gifteconomie en de beginselen van tijdbankieren uitleggen

4.2.6 Je kunt voelen en uitdrukken hoe een toekomst zou kunnen zijn met voortdurende schuld gebaseerde economie

4.2.7Je kunt verbeelden en delen hoe leven in een gifteconomie zou kunnen zijn

4.2.8 Je neemt deel aan groepsdromen en het ontwerpen van een concept voor een op de gemeenschap gebaseerd monetair systeem

4.2.9 Je kunt berekeningen maken van hoe banken nieuw geld uitgeven op basis van leningen

4.2.10 Je kunt met studenten een experiment met tijdbankieren uitvoeren over een bepaalde periode

4.2.11 Je kunt lokale projecten, ondernemingen van microkrediet, crowdfunding, duurzaamheids- investeringen, spaarfondsen en andere alternatieve financiële maatregelen onderzoeken en in kaart brengen

4.2.12 Je ontwerpt een mogelijke alternatieve valuta voor de school / lokale gemeenschap

4.2.13 Je onderzoekt en presenteert een voorbeeld van alternatieve valuta

4.2.14 Je bezoekt een ethische en sociale bank met klas/groep

Relevantie

Waarom?

Bankstelsels en munteenheden zijn gebaseerd op schuld en onhoudbaar.

Hoe?

Bekijk alternatieve, ethische systemen.

Wat?

Voer alternatieve monetaire experimenten uit in de klas.

SDG’s

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vakken

Wiskunde, maatschappijleer

Play Video