Kan het anders?

Deze activiteit laat studenten via een andere manier van denken kennismaken met de vraag over hoe onze economie zou kunnen werken als circulaire economie. 

Meer inzicht krijgen in de werking van zowel de lineaire als de circulaire economie.

 • Leerlingen begrijpen dat milieuproblemen intrinsiek gelinkt kunnen worden aan economische kwesties.
 • Leerlingen leren de tekortkomingen die inherent zijn aan een aantal gemeenschappelijke benaderingen van milieuproblematiek.
 • Leerlingen beginnen met het onderzoeken van andere manieren om milieu, sociale en economische problemen aan te pakken.

Video 1: Lineaire economie
Deze video eindigd met een vraag: We kunnen dit ‘neem-maak-wegwerp’ model niet handhaven. Wat is de oplossing?

Vraag de leerlingen hun antwoorden te delen door deze op de flipover te schrijven zodat iedereen ze kan zien.
 
 • Enkele belangrijke punten omtrent de werking van de economie:
  • We leven in een moderne, geavanceerde, wereldwijde economie die voordelen biedt aan vele mensen.
  • De industriële revolutie verhoogde de levensstandaard voor veel mensen overal ter wereld door middel van massaproductie en -consumptie.
  • Er zijn duidelijk minpunten in de video te zien zoals verveelvoudiging van afval en de druk op eindige bronnen en grondstoffen ondanks technologische vooruitgang.

 

Video 2: Recycling
Deze video eindigt met de vraag: Wat zou er moeten veranderen om recycling beter te laten werken?

 • Vraag je leerlingen om de belangrijkste punten van de video samen te vatten om te zien of de video begrepen is.
  • Blijkbaar is recycling nuttig, maar het is minder effectief bij producten met een korte cyclus, zoals aluminium blikjes en andere verpakkingen. Het probleem is dat kleine verliezen zich in de tijd snel vermenigvuldigen. In de video, zien we dat het ongeveer 14 cycli zal duren voor de hele huidige voorraad aluminium blikjes op de stortplaats ligt. En let wel, met onze steeds hogere recycle verhouding zitten we nog lang niet op de 90%. De 100% recycling zullen we nooit halen, dus er gaat altijd materiaal verloren. Eigenlijk is recycling dus alleen maar uitstel van executie.
  • Laat de leerlingen verder nadenken over het voorbeeld – waarom zouden aluminium blikjes gemakkelijker te recyclen zijn dan andere producten? Zijn de meeste producten die de leerlingen gebruiken eenvoudiger of complexer samengesteld?

 

Video 3: Minder gebruiken
Deze video eindigt met de vraag: Wat zou moeten veranderen om met een gerust hart minder te kunnen gaan gebruiken?

Het is een aantrekkelijke morele gedachte te suggereren dat we allemaal onze levensstijl kunnen veranderen en het met een beetje minder kunnen doen. Maar ieders inkomen komt voort uit de uitgaven van een ander. De video geeft dan ook aan dat minder gebruik uiteindelijk kan leiden tot een recessie.
Net als bij de vorige video, wanneer we naar het grotere geheel kijken, voorbij het individu, krijg je te maken met verrassende resultaten. Moderatie door één persoon is prima, moderatie door iedereen leidt naar problemen …

 • Keer terug naar de vraag: ‘Wat zou moeten veranderen om met een gerust hart minder te kunnen gaan gebruiken?
  • Denk eraan dat we rekening moeten houden met de manier waarop bedrijven opereren. Is er een manier om ervoor te zorgen dat het geld rond blijft gaan in het systeem zonder dat we onze middelen uitputten? Misschien is het idee om geen producten meer te verkopen, maar om alleen de werking van de producten te verkopen, bijvoorbeeld het abonneren op een carpoolingservice in plaats van een auto te kopen. En misschien zouden we er ook voor kunnen zorgen dat de materialen van deze auto’s eenvoudiger opnieuw gebruikt kunnen worden.
  • Gevorderden vraag: waarom kan het moeilijk zijn voor een politicus om campagne te voeren voor ‘Minder gebruiken’?

 

Video 4: Deugdelijker producten
Deze video eindigt met de vraag: Kunnen producten die langer mee gaan helpen?

 • Bespreek wat de uitdagingen zijn om producten met een langere levensduur succesvol te maken?
  • We willen nieuwe producten, maar we willen ook de materialen en componenten die er in gebruikt zijn voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Om bij te blijven met de nieuwste technologie, zullen producten die waarschijnlijk snel verouderd zullen zijn – zoals een mobiele telefoon – op een manier ontworpen moeten worden dat ze kunnen worden geüpgraded en dat de gebruikte materialen eenvoudig teruggewonnen kunnen worden. Misschien moeten producten een vastgestelde gebruiksperiode hebben. Met andere woorden, er wordt verwacht dat ze bij iemand anders een tweede leven krijgen en dat uiteindelijk de materialen opnieuw gebruikt zullen worden.
   Producten met een langere levensduur kunnen werken, maar het gevaar bestaat dat ze tot een daling van de consumptie kunnen leiden en dus tot een daling van de bestedingen in de economie als geheel (waardoor banen en uiteindelijk de levensstandaard wordt aangetast).
  • Gevorderden vraag: wat zou het effect zijn voor bedrijven, werknemers en de overheid als producten werden ontworpen die langer mee zouden gaan?

 

Video 5: Efficiënter produceren?
Deze video eindigt met de vraag: wat zouden we moeten veranderen om efficiency als oplossing te gebruiken?

 • Introduceer in de klas dat deze vraag de ‘paradox van efficiëntie’ wordt genoemd. 
  • Vanuit het milieuperspectief is meer uitgeven aan meer spul – geholpen door efficiëntie’ – niet zo best als voor dat spul nog steeds het lineaire, ‘neem, maak en wegwerp’ systeem gebruikt wordt. Tenslotte is in dit scenario is het “spul” nog steeds verspilling van eindige hulpbronnen en heeft bijbehorende negatieve ‘externaliteiten’ zoals milieuvervuiling. Dus de impact per eenheid kan minder zijn, het algehele negatieve effect neemt nog steeds toe.
  • Maar als het systeem echt effectief was – d.w.z. het werkte goed – dan zou ons spul gemaakt worden op een manier die er voor zorgt dat middelen steeds weer hergebruikt kunnen worden. Met behulp van gifvrije materialen en stoffen en aangedreven door hernieuwbare energie. Efficiency binnen dat systeem zou een goede zaak zijn.

Bron: Forbes Let op de ontkoppeling van lonen en productiviteit welke begon rond rond 1970.

Uit economisch oogpunt is efficiency geen probleem zolang de lonen maar mee blijven stijgen. Helaas is dat in vele landen niet het geval met als gevolg dat leningen het gat tussen uitgaven en inkomsten moeten dichten. Maar wat gebeurt er als dit krediet wegvalt?

Wat mensen nodig hebben is inkomen, niet alleen maar lagere prijzen. Als we een systeem zouden kunnen ontwerpen waarin materialen en bronnen telkens weer hergebruikt worden kunnen mensen deze keer op keer aan elkaar verkopen en daarmee geld verdienen.

 • Gevorderden vragen:
  • Waarom zou het een algemeen negatief effect op het milieu hebben als de efficiency stijgt en de prijzen dalen?
  • Wat is het verschil tussen een efficiënt systeem en een effectief systeem? En waar zou je eigenlijk voor moeten gaan?

 

Video 6: Groen?
Deze video eindigt met de vraag: Hoewel er veel groene producten in de juiste richting, hoe ziet de bestemming eruit?

 • Als deze vraag te ingewikkeld is voor uw klas, wilt u misschien de volgende vragen stellen:
  • Wat is het doel van ‘groene’ producten?
  • Helpen ‘groene’ producten ons altijd om dat doel te bereiken?
  • Is het gemakkelijk om de ‘juiste’ keuzes te maken als consument?
  • Kan het ‘groene’ label ons helpen kiezen, of moeten we experts worden in elk product om hun ecologische en sociale impact te begrijpen?
  • Is het echt eerlijk dat tenzij u het zich kunt veroorloven om meer te betalen, u moet kiezen ongezond voedsel, schadelijke producten en vervuilde luchten?
  • Wat als we het systeem in plaats daarvan zouden veranderen, zodat alle producten gezond voor mens en planeet zouden zijn?
  • En hoe kunnen we het systeem veranderen? Wel, dat is waar we naar toe werken…
 • Gevorderden vragen:
  • Zijn ‘groene’ producten altijd goed voor de planeet? Of zijn ze vaak ‘minder slecht’?
 • Zijn bedrijven hypocriet bezig wanneer zij ‘groene’ producten maken  naast hun reguliere producten?

 

Video 7: Minder mensen?
Deze video eindigt met de vraag: hoe kunnen we dingen veranderen om ook de nieuwste leden van het menselijk ras welkom te heten op onze planeet?

De kwestie van controle op de bevolkingsgroei is een lastige kwestie. Gegeven de verwachte bevolkingsgroei, concentreren we ons er op hoe we deze nieuwe mensen kunnen verwelkomen ondanks het feit dat ze de vraag zullen vergroten waardoor uiteindelijk meer grondstoffen verbruikt zullen worden..

 • Moedig de leerlingen aan om een hypothetische oplossing te vinden: als we een systeem hadden waar productie en consumptie goedaardig was, waarom zouden we ons zorgen maken over het aantal mensen?

 

Samenvatten en reflecteren:

Wat verbindt alle ‘milieuvriendelijke’ concepten die we hebben bekeken in deze les?

 • Ze hebben de neiging om alleen naar de korte termijn te kijken, ze kunnen negatieve economische effecten hebben en het zijn allemaal geïsoleerde acties in plaats van kijken naar het hele systeem.
 • We moeten het perspectief voor de langere termijn naar voren brengen, op een manier die economisch nog steeds ok is, maar waarbij sociale en ecologische factoren verbeteren.
 • We zouden dit kunnen doen door te leren van levende systemen, vooral omdat deze levende systemen een indrukwekkende staat van dienst hebben van 3,8 miljard jaar. De volgende video gaat hierop in.

 

Video 8: Leren van de natuur
Deze video eindigt met de vraag: wat zijn de regels voor veilige gezonde productie?

De verschillende elementen van de les geven allemaal het idee dat er op een andere manier gekeken kan worden naar productie en consumptie. Help uw klas met conclusies te trekken uit de lessen, door toe te passen wat ze hebben geleerd en laat ze overwegen waarom mieren een goed model kunnen zijn voor productie en consumptie. En in hoeverre dit anders is dan hoe ons systeem momenteel werkt?

 

 • Belangrijke punten zijn onder meer:
  • Hun biomassa is groter dan die van mensen, maar hun impact op de omgeving is positief.
  • Ze zijn aangepast aan het systeem, d.w.z. al hun afval is voedsel voor iets anders, ze leven van hernieuwbare energie, ze zijn divers in hun functies en ze zorgen voor herstel van natuurlijk kapitaal door bijvoorbeeld de wederopbouw van de bodem.
  • Ze zijn een effectieve soort (niet alleen efficiënt) – ze zorgen ervoor dat het hele systeem gedijt, maar zorgen ook dat hun eigen soort overleeft.
 • Computer met internetaansluiting en webbrowser.
 • Beamer / Smartboard

Richt je in eerste instantie op het identificeren van de wijze waarop de omgeving en het ecosysteem beschadigd zijn door menselijke aanwezigheid, bespreek vervolgens de verschillende kwalen die verholpen kunnen worden door middel van natuurlijke medicijnen. Ga nu niet in op echte ziektegevallen en genezingen maar bespreek alleen de algemene informatie. Bespreek ook wat het belang is van krachtplekken in de genezing van de aarde?

 

 • Leerlingen: Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd over het ecosysteem in kwestie. Hoe correleert de gezondheid van de omgeving en die van hen zelf? Wat ontdekten ze over gezondheid en genezing? Hoe verhoud zich dit tot hoe zij de gezondheid van de aarde zien? Van hun lichamen? Hun gedachten? Welke andere stoffen en objecten kennen ze die het milieu- en de persoonlijke gezondheid kunnen bevorderen? Wat was het belangrijkste in wat tijdens deze activiteit gebeurde? Wat hebben ze gemist?
 • Facilitators: Wat heeft u opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de aanwijzingen? Zijn er risico’s of onvoorziene resultaten naar voren gekomen? Wat zou u de volgende keer anders doen?
Video 1: Lineair
Video 2: Recycling?
Video 3: Minder?
Video 4: Langer?
Video 5: Efficiënter?
Video 6: Groener?
Video 7: Minder mensen?
Video 8: Mieren?
Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassenen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 90% 90%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 20% 20%
 • Hart – Attitude – Gedrag 75% 75%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video